جریان استمرار انقلاب ما، دانش آموزان هستند استاندار خراسان جنوبي عنوان كرد :

جریان استمرار انقلاب ما، دانش آموزان هستند

محمدمهدی مروج الشریعه صبح امروز در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان و در گفت وگو با خبرنگار پايگاه خبري تحليلي خبرشرق ، با اشاره به نقش آفرینی جوانان دانشجو و دانش آموز در صحنه های مختلف پیدایش انقلاب اسلامی، اظهار داشت: امروز نیز جوانان دانشجو و دانش آموز با حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان هم پشتیبانی خود به نظام و انقلاب را به رخ جهانیان کشیدند

مروج الشریعه با بیان اینکه خوشبختانه محوریت این حماسه را مانند همیشه جوانان بر عهده داشتند، بیان کرد: امروز نیز حضور پررنگ دختران و پسران دانشجو و دانش آموز در این یوم الله کاملا مشهود بوده که این امر کاملا امیدوارانه است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه امروز جوانان ما مانند دانشجویان و دانش آموزان دوران انقلاب هستند، عنوان داشت: جوانان کشور اهمیت این موضوع را به خوبی درک کرده اند و این حضور ارتباط مستقیمی با استکبارستیزی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: هرچقدر دانش آموزان در قالب تشکیلات قوی تر، هدفمندانه تر و ضابطه مند تر حرکت کنند هم افزایی بین آن ها به تقویت برنامه ها ختم می شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه استکبار یعنی هر مسیری و هر نوع جریان فکری که بخواهد مبانی انقلاب اسلامی را هدف قرار دهد به طور حتم ریشه در نوعی استکبار گرایی دارد، عنوان داشت: باید نسبت به این جریانات هوشیار بوده و تدافع کامل داشته باشیم و با فرهنگ کار و فناوری مناسب و همبستگی و اتحاد به راه خود ادامه دهیم.

مروج الشریعه با بیان اینکه دشمن نسل جوان به خصوص دانش آموزان کشور را نشانه گرفته است، بیان داشت: دشمن می داند، اگر این نسل را بتواند متوقف کند انقلاب متوقف خواهد شد بنابراین جریان استمرار هر حرکت انقلابی در هر کشوری جوانان هستند.

وی همچنین به اظهارات اخیر ترامپ در مورد خلیج فارس اشاره کرد و گفت: اگر اشتباهات مسئولان آمریکا در تاریخ و جغرافیا عبارات دیگری به کار می برند هیچ چیزی از عظمت، ارزش و اصالت ایران نمی کاهد و در تاریخ ایران، خلیج فارس همیشه خلیج فارس خواهد بود.

مروج الشریعه با تأکید بر اینکه دیپلماسی ایران در برجام بسیار هوشمندانه و متفکرانه بود، بیان داشت: برجام وسیله ای برای نشان دادن چهره غیرصادقانه دشمنان در سطح جهان شد.