جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا پایان سال۹۵بخشیده می‌شود

جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا پایان سال۹۵بخشیده می‌شود

رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی گفت : بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به منظور حمایت از بهره بردارانی که در شرایط رکود بخش معدن با زیان و تاخیر در پرداخت حقوق دولتی مواجه بوده اند دولت با تشکیل کارگروه ویژه، بخشش جرایم ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی‌ها را در دستور کارخود قرارداده  وضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی معادن را با شرایط خاصی تا پایان سال ۹۵ محاسبه و مطالبه نخواهد شد.

داود شهرکی ازبهره برداران معادن استان خراسان جنوبی خواست  به منظور استفاده از بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن در اسرع وقت حد اکثر تا دو ماه آینده(تا نیمه دیماه سال جاری)، درخواست خود را همراه با مستندات مربوطه به معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان  واقع در بلوار شهدای عبادی تحویل نمایند .

داود شهرکی افزود: بعد از درخواست بهره بردار و ارائه مستندات مربوط به شرایط رکود بر بنگاه یا افت قابل توجه تولید و کاهش میزان فروش ، موضوع در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد ودارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور در استان ، بررسی و پس از محرز شدن موارد در کارگروه ،جرایم دیرکرد حقوق دولتی آنان تا پایان سال۹۵بخشیده می‌شود و به بهره بردار از تاریخ موافقت کارگروه ۶ ماه مهلت جهت پرداخت اصل بدهی حقوق دولتی داده می شود.

شهرکی، کمک به بهره برداران معادن ،فراهم کردن شرایط پرداخت آسان بدهی حقوق دولتی معادن برای وصول مطالبات دولت، از سرگیری فعالیت برخی از معادن، جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری در واحدهای معدنی و .. را از مزایای این مصوبه برشمرد.

وی خاطر نشان کرد کارگروه مربوطه به پرونده هایی را که بعد از مهلت مقرر ارسال گردد، ترتیب اثر نخواهد داد و کلیه عواقب آن متوجه بهره بردار خواهد بود .