توهین آشکار به رییس‌جمهور در راهپیمایی روز قدس/سکوت رسانه های جریان اصولگرا/

توهین آشکار به رییس‌جمهور در راهپیمایی روز قدس/سکوت رسانه های جریان اصولگرا/

به گزارش خبر شرق به نقل از ایلنا، در حالی که مردم روزه‌دار تهران فارغ از گروه‌بندی‌های سیاسی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین به خیابان‌ها آمده‌اند، فردی که بلندگو به دست داشت در مراسم خطاب به مردم می‌گوید روحانی می‌گوید و مردم پاسخ می‌دهند مرگ بر آمریکا، مجری سپس گفت: آن روحانی را نگفتم روحانیت را گفتم. کسانی که می‌گویند شعار مرگ و این حرفا باید جمع شود لباس زنانه بپوشند از مملکت بروند.

این در حالی است که عده‌ای‌نیز در اطراف رییس جمهور حلقه زدند و علیه او شعار هایی چون مرگ بر منافق، مرگ بر آخوند آمریکایی و “روحانی بنی صدر پیوندتان مبارک!” سر دادند.

از طرف دیگر در این راه‌پیمایی عده ای اندک نیز دور نایب رییس مجلس شورای مجلس نیز جمع شده و شعار “مرگ بر فتنه‌گر” سردادند.

این درحالی است که هیچکدام از رسانه های جریان اصولگرا و مخالف دولت در هیچ کدام از تیترهای خبری بر این موضوع اهمیتی نگذاشتند و تنها به حماسه مردمی اشاره کردند.

این که چرا عده ای در میان خلق حماسه مردمی یوم الله قدس، به خود چنین اجازه ای بدهند که به رییس جمهور یک ملت توهین کنند جای خالی عملکردی چه نهادهایی را نشان میدهد؟