تولید محصول سالم وکاهش مصرف سموم اولویت اول جهادکشاورزی شهرستان طبس

تولید محصول سالم وکاهش مصرف سموم اولویت اول جهادکشاورزی شهرستان طبس

تولید محصول سالم وکاهش مصرف سموم اولویت اول جهادکشاورزی شهرستان طبس

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق داود بخشایی معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس در گفتگو با جمع خبرنگاران گفت: استفاده بی رویه از سموم در مزارع کشاورزی و باغات می تواند خطرات جدی برای خاک، سلامت افراد و امنیت غذایی به همراه داشته باشد. با توجه به اینکه هنوز تعدادی از کشاورزان هستند که اقدام به سمپاشی های بی رویه و غیر اصولی می کنند و بدون در نظر گرفتن خطرات سم در سلامتی خود و جامعه و سرطان زایی سموم، باز هم سمپاشی را اولین اقدام در نظر می گیرند، در سالهای اخیر جهاد کشاورزی طبس برای کاهش مصرف سموم، مبارزه بیولوژیک و غیر شیمیایی علیه آفات را در دستور کار قرار داده و با خرید ترکیبات غیر شیمیایی و ترویج آن بین کشاورزان سعی در به حداقل رساندن مصرف سم داشته است.

مهندس بخشایی عنوان کرد: درسال گذشته مدیریت جهاد کشاورزی از اعتبارات تملک دارایی ها واحد حفظ نباتات، اقدام به خرید ترکیبات غیرشیمیایی اعم از کارت زرد، تله های نوری، حشره کش های گیاهی و تله های فرمونی مختلف نموده است تا مبارزه غیرشیمیایی را در بین کشاورزان شهرستان طبس رواج داده و از مصرف بی رویه ی سموم جلوگیری کنند.

مدیر جهاد کشاورزی در ادامه بیان کرد: در سال جاری مبارزه غیرشیمیایی، درسطح ۱۱۰هکتار در شهرستان طبس انجام شد که شامل موارد زیر می باشد:
خرید و توزیع ۵۰۰۰ کارت زرد بین باغداران پسته در خصوص جلب آفات مکنده و کاهش مصرف سموم
خرید و توزیع ۲۰ عدد تله نوری بین باغداران خرما در خصوص جلب آفات شب پرواز مثل سوسک کرگدنی خرما
خرید و توزیع ۴۰ لیتر حشره کش گیاهی تنداکسیر بین باغداران پسته در خصوص مبارزه با آفات مکنده
خرید و توزیع ۳۰۰ عدد فرمون و ۱۵۰ عدد تله مربوط به آفات مگس زیتون، سرخرطومی حنایی خرما، پروانه چوبخوار پسته، کرم گلوگاه انار، مگس جالیز و نصب آنها در باغات مربوطه جهت ردیابی و شکار انبوه آفات.
توصیه به آب شویی درختان خرما برای کاهش خسارت کنه ی نخیلات و کاهش مصرف سموم

بخشایی افزود: با توجه به اقدامات فوق الذکر، میزان مصرف سموم در سال ۹۵-۹۶ نسبت به سال قبل از آن، ۱۹ درصد کاهش یافته است.