توقیف ۸ نفر شتر قاچاق در نهبندان رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نهبندان خبرداد :

توقیف ۸ نفر شتر قاچاق در نهبندان

به گزارش خبر شرق ،محمد راه‌انجام رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نهبندان  اظهار داشت: یکی از معضلات در مناطق شرق کشور پدیده قاچاق دام زنده به ویژه شتر است که این امر جدا از آثار نامطلوب پدیده قاچاق بر اقتصاد کشور، سلامت و بهداشت عمومی جامعه را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

وی، بیماری کرونا ویروس(مرس) را به عنوان یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های منتقله از شتر به انسان عنوان کرد و افزود: با توجه به خطر حمل و نقل غیر مجاز دام در گسترش بیماریهای مختلف دامی به ویژه بیماری‌های مشترک بین دام و انسان، شبکه دامپزشکی شهرستان نهبندان با هر گونه حمل و نقل غیر مجاز دام برابر قانون برخورد می‌نماید.

راه انجام از دامداران  این شهرستان خواست در زمینه جابجایی و حمل و نقل دام زنده به ویژه شتر با شبکه دامپزشکی هماهنگی به عمل آورند تا برابر مقررات و اصول حمل بهداشتی دام زنده اقدامات لازم انجام ‌گیرد.