توقیف ۱۱ نفر شتر توسط دامپزشکی فردوس رئیس شبکه دامپزشکی فردوس :

توقیف ۱۱ نفر شتر توسط دامپزشکی فردوس

به گزارش خبر شرق ،تعداد ۱۱ نفرشتر بدون مجوز بهداشتی  قرنطینه ای حمل دامپزشکی  از مبداء شهرستان سرایان توسط پاسگاه انتظامی شهرستان توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به شبکه دامپزشکی هدایت شد و پس از تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع قضایی شهرستان مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

جواد ذوالفقاری گفت:  در راستای انجام  اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای و همکاریهای فی مابین دامپزشکی و دایره آگاهی نیروی انتظامی شهرستان با  انجام گشتهای مشترک تلاش میشود با پدیده قاچاق  و جابجایی بدون مجوز بهداشتی حمل دام بعنوان یک معضل بزرگ بهداشتی و اقتصادی که جامعه انسانی و صنعت دام را تهدید می نماید مبارزه جدی صورت گیرد.

ذوالفقاری در ادامه افزود:  باید با  اقدامات پیشگیرانه  قرنطینه ای و بهداشتی و با همکاری نیروی انتظامی شاهد جلوگیری کامل از مخاطرات احتمالی قاچاق  و جابجایی خارج از شبکه بهداشتی دامپزشکی باشیم .

وی افزود:  تمامی دامهای توقیفی پس از تشکیل پرونده قضایی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده تا با اقدامات بازدارنده لازم و صدور احکام قضایی با متخلفین برخورد شود.