توسعه کشت کلزا در شهرستان از اولویت های معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس است

توسعه کشت کلزا در شهرستان از اولویت های معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس است

داوود بخشایی معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس در گفتگو با خبرنگارخبرشرشرق بیان کرد .

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق داوود بخشایی معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس در گفتگو با خبرنگاران گفت: کلزا با نام علمی brassica naps یکی از مهم ترین گیاهان روغنی است که دارای ۴۲درصد روغن و ۵۶درصد آن به عنوان غذای دام و طیور مورد استفاده قرار میگیرد و به طور معمول کلزا دارای ۳۵درصد پروتئین است و به عنوان منبع مهم تامین پروتئین به شمار میرود. روغن کلزا به دلیل ترکیب مناسب اسیدهای چرب غیر اشباع اسید لینولئیک (امگاء)اسید الفا لینونیک (امگاء۳)از باکیفیت ترین روغن های خوراکی است. بنابراین با توسعه کاشت کلزا و کنجد و تولید روغن، وابستگی ما را به واردات از کشور های خارج کاهش میدهد.
در ادامه عنوان کرد: علاوه بر این کاشت کلزا دارای مزایای زیادی است که به شرح زیر می باشد:
خسارت زیاد علف های هرز و بیماری های حشرات ناشی از عدم تناوب زراعی باعث شده که عملکرد غلات بخصوص گندم کاهش یابد بنابراین کشت کلزا برای زراعت گندم و جو بهترین تناوب است و کشت گندم بعد از کلزا موجب افزایش ۱۵ تا۲۰درصدی محصول گندم میشود.
به دلیل قدرت و ساختار ریشه ای مناسب سبب بهبود وضعیت خاک گردیده و از فرسایش جلوگیری میکند.
زراعت کلزا باعث حفظ رطوبت خاک میشود .
کلزا با تولید فراوان گرده، سبب جذب حشرات مفید از جمله زنبور عسل می شود .
کنترل علف های هرز.
پایداری تولید.
کنترل بعضی از نماتد ها.
بخشایی با بیان این نکته که کشت موفق دانه روغنی کلزا در سال ۹۶-۹۵ در این شهرستان، ضمن پایداری تولید گندم باعث افزایش ۲برابری درامد کشاورزان در واحد سطح نسبت به محصول رقیب (جو) گردیده است.
وی افزود: در زمینه توسعه کشت کلزا و تشویق و ترغیب کشاورزان درخصوص کشت این محصول در سال زراعی ۹۷-۹۶ ، تاکنون کلاسهای آموزشی توسط اداره آموزش و ترویج این معاونت و با همکاری اداره تولیدات گیاهی در روستاهای محمد اباد ، جمز، کرداباد برگزارگردیده و در سایر روستاها برابر برنامه زمانبندی ادامه خواهد داشت.