توزیع ۲ تن گوشت قربانی بین نیازمندان شهرستان مدیر کمیته امداد زیرکوه خبر داد:

توزیع ۲ تن گوشت قربانی بین نیازمندان شهرستان

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق ،ضیاء الدین فارابی مدیر کمیته امداد شهدستان زیرکوه گفت: خیران ۶۰ رأس گوسفند را در ساعت ۱۲ شب در پایگاه ذبح گوسفند قربانی در زیرکوه ذبح کردند تا در ساعات اولیه صبح ،توزیع گوشت قربانی بین نیازمندان انجام شود.

فارابی افزود: مابقی گوشت های قربانی برای نیازمندان خریداری شده و از ساعات اولیه صبح توزیع آن آغاز شده است.

وی گفت: ۳۰ نفر قصاب با نظارت دامپزشک کار ذبح دام و بسته بندی آن را انجام دادند.

مدیرکمیته امداد شهرستان زیرکوه با بیان اینکه این مراسم در سال های گذشته نیز انجام می شده است و همه ساله خیرین ده ها گوسفند نذرعید قربان و توزیع بین نیازمندان روستاهای مرزی می کنند گفت: امسال میزان گوشتی که بین نیازمندان توزیع می شود ۷۰ درصد افزایش دارد