توزیع ۱۳۳۹۵ تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان خراسان جنوبی

توزیع ۱۳۳۹۵ تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان خراسان جنوبی

۱۳ هزار و ۳۹۵ تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان خراسان جنوبی در ۱۱ ماه گذشته توزیع شد.

به گزارشپایگاه خبری تحلیلی اخبار شرق ایران – سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت: این مقدار کود شیمیایی تا پایان بهمن از طریق کارگزاران بین کشاورزان متقاضی توزیع شده است.

نوفرستی افزود: از این رقم ۱۱ هزار و ۱۷۵ تن کود اوره، ۳۹۸ تن کود فسفاته، ۶۷۰ تن کود سولفات پتاسیم، هزار و ۱۲۵ تن کود سوپر فسفات و ۲۷تن کود کلرور پتاسیم است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر انواع کود شیمیایی به میزان لازم در انبار‌های استان ذخیره شده و در استان هیچ مشکلی بابت این موضوع نیست.