توزیع مرحله دوم نژادهای اصیل و پرتولید نربز و بز «سانن و آلپاین» بین دامداران شهرستان طبس

توزیع مرحله دوم نژادهای اصیل و پرتولید نربز و بز «سانن و آلپاین» بین دامداران شهرستان طبس

توزیع مرحله دوم نژادهای اصیل و پرتولید نربز و بز «سانن و آلپاین» بین دامداران شهرستان طبس

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق داود بخشایی معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس در گفتگو با خبرنگاران گفت: با توجه به پیگیری های مجدد انجام شده توسط این معاونت و نظام صنفی کارهای کشاورزی ، درراستای استمرار طرح اصلاح نژاد دام سبک شهرستان طبس، ۴۶ راس نربز و بز سانن و آلپاین از شرکت تولیدی اجداد سپیدان ورامین خریداری و به طبس حمل و در بین دامداران متقاضی اصلاح نژاد دام بومی دربخش های مرکزی ،دستگردان ودیهوک توسط شرکت تعاونی دامداران توزیع شد.
وی افزود در مرحله اول تعداد ۴۸ راس نربز سانن بین دامداران شهرستان توزیع شده است.