تغییرات ۳ ساله نرخ سود بانکی/ سود تسهیلات مسکن باز هم کاهش یافت؛

تغییرات ۳ ساله نرخ سود بانکی/ سود تسهیلات مسکن باز هم کاهش یافت؛

در حالی که نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار عادی از ۷ تا ۲۰ درصد سال ۹۲ به ۱۰ درصد در سال ۹۵۵ تغییر یافت، نرخ سود تسهیلات مسکن از ۱۱ و ۱۳ درصد به ۸ تا ۱۱ درصد رسید.

به گزارش بخبر شرق، بررسی روند اتخاذ تصمیمات درباره تعیین نرخ سودهای بانکی در سال های اخیر نشان می‌دهد که نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در بانک های دولتی در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۵ تغییراتی داشته است.

این گزارش حاکی است، در حالی که نرخ سود علی الحساب کوتاه مدت عادی در پایان سال ۹۲، ۷ تا ۲۰ درصد و نرخ سود ویژه ۱۰ تا ۲۳ درصد بود، نرخ کوتاه مدت عادی در پایان آذر ماه سال ۸۵ به میزان ۱۰ درصد بوده است.

همچنین نرخ سود تسهیلات در بخش صنعت و معدن در پایان سال ۹۲ به میزان ۱۴ تا ۱۵ درصد بوده که این نرخ در پایان آذرماه سال ۹۵ به ۱۸ درصد رسید. دولت در سال های اخیر به منظور ایجاد تحرک در بخش مسکن نرخ سود صندوق پس انداز و مسکن بانک مسکن که در سال ۹۲ به میزان ۱۱ و ۱۳ درصد بود را به ۸ تا ۱۱ درصد در پایان آذرماه سال ۹۵ کاهش داد.

در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی نیز نرخ سود علی الحساب عادی و ویژه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار در پایان سال ۹۲ به میزان ۷ تا ۲۳ درصد بوده، این نرخ در پایان آذرماه سال ۹۵ به ۷ تا ۲۰ درصد رسید.

همچنی نرخ سود تسهیلات در بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی نیز که در پایان سال ۹۲ به میزان ۱۴ تا ۱۵ درصد بوده در سال های بعد از آن به ۲۲ درصد رسید و در نهایت در پایان آذرماه سال گذشته به ۱۸ درصد کاهش یافت.