تحریم‌های تازه یک میلیون نفر را در ایران بیکار خواهد کرد

تحریم‌های تازه یک میلیون نفر را در ایران بیکار خواهد کرد

وزیر کار با تاکید بر این که تا پایان سال جاری فشار اقتصادی بر کشور و مردم به دلیل تحریم‌های آمریکا بیشتر خواهد شد، پیش‌بینی کرد که در اثر اعمال این تحریم‌های تازه یک میلیون شغل در ایران تعطیل می‌شود.

علی ربیعی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی، در مصاحبه با شماره روز شنبه، ۱۳ مرداد، روزنامه اعتماد پیش‌بینی کرد که تا پايان سال ٩٧ برخی فشارهای اقتصادی بر ایران «بيشتر ‌شود».


وی تاکید کرد که «بايد با مردم صادقانه صحبت كنيم و بگوييم در يك جنگ واقعی وارد شده‌ايم… كه نيازمند اعتماد بيشتر مردم به دولت و عملكرد عقلانی‌تر آنهاست، از سوی دولت نيز نياز به سختكوشی بيشتر وجود دارد».

آقای ربیعی در عین حال با اشاره به تلاطم اخیر در بازار ارز ایران گفت که «گفتمان مشترك» مردم و دولت «ضعيف شده است».