تاکید بر کلیدی بودن نقش بیمه در امنیت تولید محصولات دامی

تاکید بر کلیدی بودن نقش بیمه در امنیت تولید محصولات دامی

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی قاینات دکتر رضا محمودی زاوه رئیس شبکه با نماینده بیمه محصولات دامی وکارشناس بیمه بانک کشاورزی شهرستان دیدار وگفتگو نمودند.

دکتر محمودی زاوه ضمن اظهار در خصوص اینکه تمامی مرغداران ودامداران ملزم به استفاده از بیمه دام وطیور می باشندبیان نمود بروز برخی بیماری های واگیر نظیر انفلونزا فوق حاد پرندگان سبب تلف شدن بسیاری از طیور می شود و صندوق بیمه با پیش بینی های لازم و تامین خسارات پرورش دهندگان به بقای صنعت پرورش دام و طیور در استان محروم خراسان جنوبی کمک برساند.

محمودی در ادامه بیان نمود بیمه نقش کلیدی در امنیت تولید محصولات دامی دارد و یکی از کارآمدترین ابزاری است که می تواند تولیدکنندگان این بخش را در برابر حوادث حمایت کند اظهار کرد: بیمه دام و طیور توانسته حداقل سطح اطمینان را در کشور در بین تولیدکنندگان این بخش ایجاد و آنها را به ادامه تولید و توسعه فعالیت دلگرم نماید کما اینکه باید در پرداخت غرامت ها زمان مدیریت شود و به نحوی پرداخت شود رضایت بهره بردار تامین شود.

وی همچنین عنوان کرد : شبکه دامپزشکی شهرستان در راستای ترویج صنعت بیمه و کمک به گسترش این مهم در بین دامداران نهایت همکاری را خواهد داشت