بیش از هزار کیلومتر خط کشی در جاده های خراسان جنوبی انجام شد؛

بیش از هزار کیلومتر خط کشی در جاده های خراسان جنوبی انجام شد؛

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی، اسد الله جلال زاده، افزود: این اقدام به منظور افزایش ایمنی عبور و مرور، هدایت وسائط نقلیه و آگاهی بخشی به کاربران جاده ای به ویژه در شب، انجام شده است.
مهندس جلال زاده عنوان کرد: تعیین محدوده حرکتی و سهم عبور هر یک ازخودروها از دیگر هدف های خط کشی راه هاست.
وی ادامه داد: خط کشی و تفکیک باند رفت و برگشت در نقاط بدون جداکننده نقش مستقیمی درکاهش تصادف و تلفات رانندگی دارد.
وی گفت: در سال ۱۳۹۵، در محورهای ارتباطی خراسان جنوبی، به ویژه محورهای شریانی استان، ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتر خط کشی با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد ریال، اجرا وبه بهره برداری رسیده است.
خراسان جنوبی ۱۷ هزارو ۱۴۹کیلومتر راه دارد که پنج هزار و ۸۵۵ کیلو متر بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۲ هزارو ۱۲۸کیلومتر آن راه های شریانی است.