به نرخ رشد اقتصادی ۷.۴ دهم درصدی بانک مرکزی باید اعتماد داشت؛ حمیدرضا حاجی بابابیی؛رئیس کمیسیون لایحه برنامه ششم توسعه:

به نرخ رشد اقتصادی ۷.۴ دهم درصدی بانک مرکزی باید اعتماد داشت؛

رئیس کمیسیون لایحه برنامه ششم توسعه گفت: منظور رئیس کل بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد اقتصادی ۷.۴ دهم درصدی بهبود فروش نفت و انتقال ارزهای بلوکه شده به داخل کشور است.

حمیدرضا حاجی بابایی گفت: افزایش سهم فروش نفت ایران در بازارهای جهانی و افزایش نرخ نفت در این بازار و انتقال درآمدهای ارزی نفتی به داخل کشور اثر خود را در رشد تولید ناخالص ملی از ناحیه تاثیر درآمدهای نفتی در این شاخص مهم نفتی گذاشته است.

نماینده مردم همدان در مجلس افزود: به آمارهای دولت و بانک مرکزی باید اعتماد داشت، اما کارشناسان اقتصادی هم تحلیل هایی دارند.

وی ادامه داد: هرگونه تغییر شاخص در اقتصاد کلان و متغیرها باید در عرصه اقتصاد و زندگی مردم ظهور و بروز داشته باشد. معنا و مفهوم نرخ رشد اقتصادی ۷.۴ دهم درصدی این است که شاخص‌های تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‌ها، تورم، سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار و معیشت مردم در جهت مثبت تغییر جهت دهد، اما واقعیت این است که به طور ملموس تغییری در شاخص های مذکور نداشته ایم.

حاجی بابایی متذکر شد: وضعیت اقتصادی و معیشتی عموم خانواده‌ها نسبت به شش ماه قبل تغییر مثبتی نداشته است.

رئیس کمیسیون رسیدگی به برنامه ششم توسعه در عین حال این برنامه را دارای امکاناتی دانست که پس از طی فرآیند رسیدگی در مجلس، دولت را در حرکت به سمت رشد اقتصادی و سرمایه گذاری سالانه ۶۸۰ میلیارد تومان و بهبود شاخص بهره‌وری به ۲.۸ دهم درصد و تک نرخی کردن نرخ بیکاری یاری خواهد کرد.