بهره برداری از پنج طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان قاینات؛ روز گذشته در قاینات:

بهره برداری از پنج طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان قاینات؛

به گزارش پایگاه حبری تحلیلی خبر شرق، فرماندار شهرستان قاینات روز چهارشنبه در حاشیه آیین بهره برداری از این طرح ها افزود : بهره برداری از ۳۰ واحد مسکونی مددجویان تحت پوشش بهزیستی در آرین شهر، کارخانه آسفالت شهرداری قاین ، گلخانه خضری دشت بیاض، اصلاح زیرسازی و آسفالت شهر خضری و بهره برداری راه روستایی عباس آباد – جان میرزا آغاز که در مجموع بیش از سه هزار خانوار و بیش از ۱۱ هزار نفر از مزایای آن بهره مند شدند.
بهمن کهن ترابی اظهار کرد : همچنین عملیات احداث ۴ طرح خدماتی شامل آبرسانی به روستای شاهیک ، مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت و ۲ واحد پانسیون پزشکان با اعتبار ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در شهرستان قاینات آغاز شد.
بهره برداری از ۱۸۱ طرح خدماتی- عمرانی در بخش گازرسانی ، آب شرب ، بهداشت و درمان ، راه و کشاورزی در شهرستان قاینات در طول دهه فجر آغاز خواهد شد.