بعدمرکزاستان بيشترين ميزان جذب بودجه واعتبارات رادرسطح استان داشته ايم فرماندار شهرستان قاینات گفت :

بعدمرکزاستان بيشترين ميزان جذب بودجه واعتبارات رادرسطح استان داشته ايم

به گزارش خبرشرق ،بهمن کهن ترابی فرماندار شهرستان قاینات در نشستي که به اتفاق معاونين خود با اصحاب رسانه و مطبوعات شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداري داشت؛ ضمن تقدير و تشكر از حضور و تلاش اصحاب رسانه و مطبوعات شهرستان كه در طول سال گذشته در حوزه هاي مختلف داشته اند؛ اظهار داشت: اين نشست به منظور اطلاع رساني از كليه اقداماتي كه در رابطه با ميزان جذب اعتبارات شهرستان در سال جديد نسبت به سال گذشته و همچنين توزيع آن در كميته برنامه ريزي شهرستان كه در روز سه شنبه همين هفته صورت خواهد گرفت؛ برگزار شده است.
رئیس کمیته برنامه ريزي شهرستان قاينات در ادامه تصريح کرد: كل اعتبارات شهرستان قاينات در سال ۹۶ مبلغ ۴۷ ميليارد و ۱۱۴ ميليون تومان معادل ۲/۱۲ درصد كل اعتبارات استان مي باشد كه با پيگيري هايي كه صورت گرفت؛ دومين شهرستان بعد از مركز استان هستيم كه بيشترين ميزان جذب بودجه و اعتبارات را در سطح استان داشته ايم.
فرماندار قاینات همچنین خاطرنشان کرد: اين مطلب از آن جهت حائز اهميت است که ما در سال گذشته سومين شهرستان استان به لحاظ جذب اعتبارات با مبلغ ۲۷ ميليارد و ۲۹۹ ميليون تومان بوديم. ولي با توجه به اعتراضات مردمي و مسئولين و پيگيري هايي كه صورت گرفت و از طرفي با توجه به عنايت ويژه استاندار محترم جناب آقاي مهندس پرويزي، امسال دومين شهرستان از نظر جذب بودجه هستيم و نسبت به سال گذشته بيش از ۷۴ درصد رشد داشته ايم. لازم به توضيح است كه با توجه به پيگيري هايي كه جناب آقاي مهندس پرويزي استاندار معزز خراسان جنوبي انجام دادند؛ كل اعتبارات استاني افزايش داشته است.
کهن ترابی فرماندار قاینات به بيان جذب اعتبارات از محل هاي مختلف پرداخت و افزود: اعتبارات تملک دارايي ها، مبلغ ۱ ميليارد و ۹۵۰ ميليون تومان، اعتبارات سه درصد حاصل از فروش نفت خام و گاز، مبلغ  ۱۸ ميليارد و ۵۹۰ ميليون تومان مي باشد كه باز سهم اين شهرستان نسبت به سال گذشته با رشد سه برابري همراه بوده است.
اعتبارات توازن (ماده ۱۸۰ ): مبلغ ۱۸ میلیارد و ۸۱۰ ميليون تومان و همچنين اعتبارات توازن تملک دارايي هاي سرمايه استاني نيز، مبلغ ۱ ميليارد و ۸۹۰ ميليون تومان مي باشد که براساس شاخص هاي تعيين شده بين دستگاه هاي اجرايي توزيع خواهد گرديد.
فرماندار همچنین، بیان داشت: مبلغ ۵ ميليارد و ۸۷۴ ميليون تومان نيز از الزامات بودجه است که شامل اجراي طرح هاي هادي روستايي به مبلغ ۹۸۰ ميليون تومان، آبرساني روستايي مبلغ ۱ ميليارد و ۲۲۰ ميليون تومان، کمك هاي فني و اعتباري مبلغ ۱ ميليارد و ۴۶۴ ميليون تومان، حمايت از توسعه پايگاه هاي بسيج مبلغ ۳۱۰ ميليون تومان و حوزه هاي علميه مبلغ ۱ ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان مي باشد.
مقام عالی دولت به پروژه های اولويت دار و پيشنهادي شهرستان در بخش ورزش و جوانان از محل اعتبارات متمرکز ۲۷/. ( بيست و هفت درصد) ماليات بر ارزش افزوده درسال ۹۶، اشاره کرد و افزود: در راستاي ارتقاء شاخص هاي ورزشي و تكميل پروژه هاي نيمه تمام ورزشي در سال جاري تكميل سالن ورزشي روستاي نوغاب حاجي آباد كه ۵۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارد، زول با ۷۰ درصد پيشرفت فيزيكي، بيهود با ۵۰ درصد پيشرفت فيزيكي و روستاي تيغاب با ۲۰ درصد پيشرفت فيزيكي كه سال ها معطل مانده بود، در دستور كار قرار دارد و اميدواريم اين پروژه ها به سرانجام برسد.
فرماندار قاینات با اشاره به اینکه در بحث توزيع اعتبارات، اولويت بر پروژه هاي نيمه تمام است؛ در رابطه با بحث توزيع بودجه بين دستگاه هاي اجرايي، خاطرنشان کرد: با توجه به اينكه برخي از اختيارات توزيع اعتبارات را جناب آقاي استاندار به فرمانداران تفويض نموده اند؛ ما نيز براساس شاخص هايي كه براي دستگاه هاي اجرايي تعريف كرده بوديم، دستگاه هايي كه آن در اجراي پروژه ها آن شاخص ها را رعايت كرده باشند و توانسته اند نظر كميته برنامه ريزي شهرستان را نيز جلب نمايند؛ قطعا بودجه بيشتري دريافت خواهند نمود.
ایشان در ادامه گفت: ما در کمیته برنامه ريزي سعي کرديم اداراتي كه سال گذشته بودجه دريافت كرده اند؛ ارزيابي بشوند و آن هم بر اين اساس صورت خواهد گرفت كه چقدر توانسته اند بودجه سال گذشته را جذب كرده و توانسته اند اولويت هاي برنامه را رعايت كنند و همچنين براساس نيازسنجي كه داشتند و اولويت هايي كه كميته برنامه ريزي مشخص كرده است؛ توانسته اند در راستاي تحقق مطالبات مردم و اجراي پروژه ها موفق عمل نمايند و تعامل و ارتباطات خوبي با مديران كل استاني داشته اند. لذا در سال جاري نيز يكي از ملاك هاي توزيع اعتبارات نيز همين موارد خواهد بود.
رئیس کمیته برنامه ريزي شهرستان قاينات، افزود: امسال نيز همانطوريکه گفتيم در بحث توزيع بودجه، اولويت ما بر تكميل و اتمام پروژه هاي نيمه تمام، آب، راه و همچنين تخصيص  اعتبارات خاص براي معوقات آبداران و ديگر نيازسنجي هايي كه انجام داده ايم؛ خواهد بود.
فرماندار در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه خراسان جنوبی در رابطه با پروژه کتابخانه مرکزی قاين، گفت: در دو سال گذشته براي تكميل اين پروژه اعتبارات خوبي از محل ماده ۱۸۰ گذاشته شد كه اگر تخصيص ها بالا مي بود و محقق مي شد، قطعا اين پروژه به سرانجامي مي رسيد. از طرفي در سال گذشته مبلغ ۳۰۰ ميليون تومان به اين پروژه اختصاص داده شد كه نوسازي مدارس قسمتي از كار اين پروژه را انجام داد. ولي اين پروژه نياز به اعتبارات ملي دارد كه در اين راستا نيز پيگيري هاي لازم را در سال جاري انجام خواهيم داد تا بتوانيم ۱ميليارد توماني كه آقاي الهياري معاون توسعه كتابخانه و كتابخواني نهاد عمومي كشور كه در سفر به شهرستان  قاينات قول داده بودند را دريافت كنيم تا هرچه سريعتر اين پروژه  به سرانجامي برسد. لذا خواسته مردم و مسئولين است كه وقتي يك مسئول كشوري قولي را مطرح مي كند حتما بايستي آن را محقق نمايد.
وی از تخصیص اعتبار براي کتابخانه شهر اسفدن و شهرک وليعصر خبر داد و گفت: كتابخانه روستاي بيهود آماده بهره برداري است و روستاي تيغاب نيز با كمك خيرين كتابخانه آن در دستور كار قرار دارد.
فرماندار قاینات در خصوص بیمارستان دوم قاين و مخالفت هايي که با آن شده بود؛ گفت: نظر استاندار محترم جناب مهندس پرويزي براين است که بيمارستان شهداي قاين تمام نيازمندي هاي آن تكميل شود و سپس به سراغ بيمارستان جديد برويم.
وی همچنین افزود:ايشان اصلا منکر اين نشده اند که ما بيمارستان جديد را نمي خواهيم حتي در اين زمينه مكاتباتي از سوي استاندار با آقاي نوبخت صورت گرفته است  كه پس از تكميل مركز بيماري هاي خاص و كلنيك بيمارستان شهدا قطع به يقين با پيگيري هاي آقاي استاندار به سراغ بيمارستان دوم قاين خواهيم رفت.
فرماندار گفت: بیمارستان دوم اعتباراتش ملی است و در حال حاضر بيمارستان رديف بودجه  دارد و مجوز آن گرفته شده و همچنين مجوز زمين اين بيمارستان گرفته شده است و نياز به تخصيص اعتبار دارد و با قول وزير بهداشت و پيگيري هاي استاندار، بيمارستان دوم در اولويت بعدي براي شهرستان قاينات قرار دارد.
کهن ترابی در خصوص درصد اشغال تخت بیمارستاني، گفت: در برخي از بخش هاي بيمارستاني درصد اشغال تخت به  بالاي ۸۰ درصد هم ميرسد و از اين لحاظ نيز مشکلي وجود ندارد و بيمارستان دوم قاين در اولويت هاي استاندار قرار دارد.
فرماندار با بیان اینکه پادگان ارتش در نزديکي زندان و نيروگاه قرار گرفته است و جانمايي درستي براي آن در گذشته صورت نگرفته است؛ گفت: علي رغم پيگيري هاي متعدد ارتش زيربار استقرار نيرو نمي رود و فعلا پادگان بلاتكليف مانده است و نياز به يك پيگيري ملي دارد. وي افزود: بعيد ميدانم مكان فعلي نيز مورد تاييد قرار گرفته باشد و لذا بايستي پيگيري هاي بيشتري از سوي نماينده شهرستان در اين خصوص انجام شود.
کهن ترابی در بخش دیگري از سخنان خود، گفت: به مناطق گردشگري شهر توجهي از سوي مسئولين، چه شهرداري و چه ميراث فرهنگي صورت نگرفته است.
وی افزود: در بحث اعتبارات شهرداری قاين با توجه به اين که توقع همکاري بيشتري از سوي شهرداري و شوراي شهر قاين در سال ۹۶داريم؛ اعتبارات شهرداري قاين مشروط به توجه بيشتر در حوزه گردشگري و توزيع عادلانه امكانات شهري و حل مشكلات بافت هاي فرسوده شهر و اجراي مصوبات شوراي ترافيك و طرح جامع شهري و همچنين همكاري بيشتر با فرمانداري خواهد بود. ولي به نظر ما در شهرداري قاين اراده اي براي حل مشكلات شهر قاين وجود ندارد بطوري كه
در نشست های مختلف، موضوعات شهری با شهردار و اعضاي شورا در ميان گذاشته شده است ولي برنامه خاصي از سوي شهرداري و شورا تاکنون ارائه  نشده است.