برگزاری کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان فردوس رئیس شبکه دامپزشکی فردوس خبر داد :

برگزاری کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان فردوس

به گزارش خبر شرق با پیشنهاد رئیس  مرکز بهداشت شهرستان جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی با موضوع بیماریهای مشترک( زئونوزها) و محوریت cc hf  با شرکت تمامی اعضاء در محل سالن اجتماعات آموزشگاه بهورزی فردوس تشکیل شد.

جواد ذوالفقاری رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان  فردوس گفت: با توجه به فعالیت حیاتی و تخصصی  دامپزشکی برای تامین و تضمین امنیت غذایی و ارتقاء بهداشت عمومی جامعه همکاری تمامی ادارات بهداشتی ودیگر ادارات عضو کارگروه سلامت و امنیت غذایی در تمامی بخشهای شهرستان می توانند شبکه دامپزشکی را در انجام وظایف مهم خود یاری نمایند.

وی افزود در این کارگروه در خصوص بیماریهای خطرناک cchf ( تب کریمه کنگو) مطالبی توسط مسئولان و کارشناسان مطرح شد و مقرر شد با انجام بررسیهای میدانی و آماری لازم و با همکاری ادارات عضو کارگروه نسبت به اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای در خصوص مبارزه، کنترل و ریشه کنی بیماریهای مشترک فعالیتهای لازم صورت گیرد.