برگزاري رزمایش بزرگ فرهنگی ،آموزشی اقتدار مدیرسازمان دانش آموزی استان خبرداد:

برگزاري رزمایش بزرگ فرهنگی ،آموزشی اقتدار

محمدرضابااطمینان مدیرسازمان دانش آموزی خراسان جنوبی گفت : رزمایش بزرگ فرهنگی ،آموزشی اقتدار توسط دلاورمردان نیروی انتظامی وباحضوردانش آموزان عضوتشکلات بااولویت پیشتازان سازمان دانش برگزار می گردد.

وی بااشاره به زمان و مکان برگزاری این همایش افزود : این رزمایش به تفکیک جنسیت درروزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۷و۱۸ مهرماه ودرمحل مجموعه ورزشی اداره کل کار و رفاه اجتماعی برگزار می گردد.

بااطمینان ادامه داد : دانش آموزان اعزامی به این رزمایش می بایست از مقطع متوسطه اول و دوم سطح شهر بیرجند انتخاب شوند.