برنامه ریزی در خصوص آبرسانی به مزارع زعفران سرایان؛

برنامه ریزی در خصوص آبرسانی به مزارع زعفران سرایان؛

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق، مهندس سلیمانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرایان گفت: با توجه به تغییر اقلیم منطقه ، بحران خشکسالی و استمرار این پدیده وکم شدن آب قنوات و خشک شدن تعداد زیادی از قنوات به خصوص در نواحی کوهپایه ای شهرستان سرایان آبرسانی به مزارع زعفران با تانکر تنها راه نجات و روزنه امید برای برطرف عطش مزارع زعفران می باشد .
سلمانی افزود: شهرستان سرایان با سطح زیر کشت ۲۶۲۵ هکتار و تولید ۱۰ تن زعفران مقام دوم تولید زعفران را در استان به خود اختصاص داده است ‌ که بیش ۲۰ درصد از سطح زیر کشت زعفران شهرستان معادل۵۲۵ هکتار از مزارع زعفران شهرستان سرایان در مناطق کوهپایه ای واقع شده است و۷۸۰ نفر بهره بردار مستقیم با کاشت و برداشت زعفران امرار معاش می نمایند و با توجه به اینکه بیشتر درآمد مردم روستاهای کوهپایه ای از محصول زعفران می باشد اگر حمایت های لازم در خصوص آبرسانی به مزارع زعفران صورت نگیرد مزارع زعفران در عطش بی آبی نابود و از بین خواهند رفت و شاهد مهاجرت مردم از روستاها خواهیم بود .

وی گفت: با توجه به هزینه های بالای آبرسانی کشاورزان آبیاری را در نهایت صرفه جویی و ناقص انجام می دهند که چنانچه آبیاری به مزارع زعفران انجام نشود و یا به صورت ناقص انجام گردد پیاز زعفران از بین خواهد رفت و وبا کاهش عملکرد تولید زعفران در واحد سطح مواجه خواهیم بود که باعث ناامیدی کشاورزان منطقه می گردد .
کمبود آب در فصل آبیاری مزارع به دغدغه اصلی بسیاری از زعفرانکاران روستاهای کوهپایه ای تبدیل شده است .
با توجه به اینکه ۵۲۵ هکتار از مزارع زعفران سرایان در مناطق کوهپایه ای قرار دارد و ۲۵ درصد از این مزارع باید با تانکر آبیاری شود و با هر تانکر ۱۲۰ متر مربع زمین آبیاری می شود پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت زعفران حدود ۱۰ هزار تانکر معادل ۱۴۰ هزار مترمکعب عملیات آبرسانی به مزارع زعفران صورت پذیرد .
مهندس سلیمانی افزود : هزینه آبرسانی سیار با تانکر به مزارع زعفران با توجه به فواصل مزارع زعفران متفاوت می باشد اما به طور متوسط هزینه هر تانکر ۵۰۰ هزار ریال محاسبه می گردد که با برآوردی که شده است حداقل به اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال برای اجرای این طرح نیاز است .
مهندس سلیمانی تصریح کرد : آبرسانی به مزارع زعفران از اواخر شهریور ماه آغاز شده  و تا پایان فصل برداشت زعفران و زاج آب ادامه خواهد داشت .