با هرگونه جوجه ریزی بدون مجوز قرنطینه ای دامپزشکی برخورد قاطع میشود رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قاینات

با هرگونه جوجه ریزی بدون مجوز قرنطینه ای دامپزشکی برخورد قاطع میشود

 دکتر رضا محمودی زاوه رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قاینات گفت: باتوجه به اهمیت بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان برای صنعت بزرگ طیورکشور و سلامت عمومی جامعه تمامی اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای دامپزشکی شهرستان در جهت پیشگیری از احتمال بروز بیماری فوق با انجام آزمایشات تخصصی لازم درطول سال و بازدید و نظارت شبانه روزی کارشناسان دامپزشکی دولتی و خصوصی شهرستان در حال انجام می باشد که کاربردی ترین اقدام در این خصوص برخورد با واحدهایی است که بدون اطلاع شبکه دامپزشکی شهرستان و اخذ مجوز اقدام به جوجه ریزی می نمایند.
وی گفت: با هماهنگی‌های بعمل آمده با مراجع قضایی با افرادی که بدون مجوز در مرغداری‌های دارای پروانه بهداشتی و همچنین مرغداری‌های غیر مجاز که هیچ گونه زیرساخت بهداشتی ندارند و باعث تهدید علیه بهداشت عمومی می‌گردند اقدام به جوجه ریزی می‌گنند، بدون اغماض برخورد و به مراجع قضایی ارجاع می‌گردد.
محمودی در ادامه بیان نمود از ابتدای سال این شبکه بر جوجه ریزی بیش از یک میلیون قطعه جوجه توسط ۷۵ واحد فعال شهرستان نظارت داشته است