با توجه به فرارسیدن فصل سرما:کشاورزان و دامداران نسبت به بیمه محصولات خود اقدام نمایند؛

با توجه به فرارسیدن فصل سرما:کشاورزان و دامداران نسبت به بیمه محصولات خود اقدام نمایند؛

مهندس سلیمانی مدیر جهادکشاورزی شهرستان سرایان در جلسه ستاد بیمه کشاورزی شهرستان سرایان با دستور کار بررسی آخرین تغییرات بیمه محصولات کشاورزی و معرفی بیمه پایه گفت : با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه و حوزه کشاورزی که حوزه پر ریسک می باشد و در معرض حوادث طبیعی و تنش های محیطی زیادی قرار دارد برای کاهش ریسک پذیری در فعالیت های کشاورزی بیمه محصولات کشاورزی می تواند از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد و ایجاب می کند که هر کشاورز و دامدار نسبت به بیمه محصولات خود اقدام نماید .
مهندس سلیمانی در خصوص عدم رغبت کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی و اینکه کشاورزان از عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی راضی نیستند اظهار کرد : عدم پرداخت به موقع غرامت، بالا بودن حق بیمه ، برآورد پایین و پرداخت کم غرامت از جمله دلایلی است که نارضایتی کشاورزان را به همراه داشته و کشاورزان تمایلی به بیمه محصولات خود نداشته اند .
وی در ادامه گفت : صندوق بیمه باید به نوعی عمل نماید و فضای آن به گونه ای باشد که کشاورزان راغب باشند محصول را بیمه نمایند . ولی با تمام مسائل و مشکلات در حوزه بیمه توصیه ما به کشاورزان و دامداران این است که محصولات خود را بیمه نمایند . و بیمه نیز به عنوان چتر حمایتی کشاورز در صورت بروز حادثه غیر مترقبه ابزاری باشد برای اطمینان کشاورز تا تولیدکننده ضرر نکند و دلسرد نشود .
مهندس محمدرضا خزایی رئیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان سرایان گفت : شهرستان سرایان منطقه حادثه خیزی می باشد و وضعیت اقتصادی کشاورزان نیز کاهش یافته است ولی متاسفانه سهم بیمه گذار در صندوق بیمه کشاورزی افزایش یافته است و این مساله به نفع کشاورزان نمی باشد و در واقع حمایت از صندوق بیمه می باشد .وی گفت :باید به فکر کشاورز و دامدار بود چرا که با از بین رفتن محصول کشاورز خود کشاورز نیز از بین می رود .
مهندس خزائی گفت : بیمه کشاورزی فرایندی دوطرفه است که طی آن قراردادی به منظور جبران خسارت احتمالی بین کشاورز و صندوق بیمه منعقد می گردد ولیکن یکی از مشکلاتی که کشاورزان و دامداران ما با آن مواجه هستند عدم اطلاع ، آشنایی و آگاهی از گزینه های بیمه و شرایط صندوق بیمه محصولات کشاورزی می باشد بنابراین برای دستیابی به اهداف مطلوب و رونق بیمه آموزش باید در راس کار قرار گیرد و صندوق بیمه به تعهدات خود عمل نماید .
مهندس محمد نعمتی ناظر مقیم بیمه دام استان گفت : از ابتدای سال زراعی ۹۷_۹۶طرح بیمه پایه محصولات کشاورزی به منظور حمایت از تولیدکنندگان آغاز می گردد .
وی هدف از اجرای طرح بیمه پایه کشاورزی را مدیریت ریسک عنوان کرد و بیان نمود : کاهش ضریب خطر و ارزان شدن حق بیمه این امکان را به تولیدکنندگان می دهد که در رابطه با ریسک هایی با تواتر کم تولیدکنندگان بیشتری به جامعه بیمه کشاورزی بپیوندند .
وی محاسن بیمه پایه را ایجاد بستر مناسب برای بیمه های فراگیر ، جبران خسارت های شدید ، امکان حمایت های موثرتر و ارائه بیمه های ارزان قیمت با تعهدات بالاتر عنوان کرد .
وی در خصوص محصولاتی که واجد شرایط بیمه پایه هستند بیان نمود : در زیر بخش زراعت گندم آبی ، در زیر بخش باغی انگور آبی ، پسته و سیب و در زیر بخش دام شامل دام سبک ، دام صنعتی ، گاوهای بومی و آمیخته ، گاو اصیل در واحدهای سنتی بهداشتی عنوان کرد .
وی شرایط پرداخت غرامت این نوع بیمه را طبق اعلام مدیریت بحران ، هواشناسی و ستادهای بیمه ای عنوان کرد .