با الگو قراردادان انسانهای کامل باید حق را از ناحق ترسیم کنیم / گاهی بسیاری از مشکلات ما به فرهنگ وموضعات فرهنگی برمی‌گردد با الگو قراردادان انسانهای کامل باید حق را از ناحق ترسیم کنیم / گاهی بسیاری از مشکلات ما به فرهنگ وموضعات فرهنگی برمی‌گردد

با الگو قراردادان انسانهای کامل باید حق را از ناحق ترسیم کنیم / گاهی بسیاری از مشکلات ما به فرهنگ وموضعات فرهنگی برمی‌گردد

ه گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر امروز در دیدار با رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اظهار داشت: اگر اصل این مسئله که آنچه که در سرنوشت مادی معنوی بشر به وجود می‌آید چه در انواع موضوعات طبیعی و در دیگر موضوعات اجتماعی به خود انسان برمی‌گردد.

وی افزود: موضوعات اجتماعی، سیاسی، نظامی بیماریها مرگ ومیر رشد وغیره موضوعاتی پژوهشی است که باید روی آنها کار شود اما اگر ۲ درصد خارج از حیطه کار ما باشد ۹۸ درصد دیگر مقدمات و در دست بشر است که اگر سالم یا مریض هستیم واگر جامعه ما این رقمی بوده باید ببینیم چگونه  و چه حرکاتی انجام دادیم .

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: بسیاری از موضعات اقتصادی هم به خود ما بر می‌گردد زیرا خدا می‌توانست  برایمان زندگی را یکنواخت  وبرای ما درد سری نباشد، اما درد سرها با ما حرف می‌زنند و استعدادهای ما را می‌سازند.

آیت الله عبادی افزود: فرایندهای طبیعی، گرما، سرما گاهی از دست ما در برابر آنها کاری ساخته نیست، اما به معنای بی علاجی نیست و ۹۸ درصد دیگر اتفاقات  انسان در بروز آنها دخالت داشته است و اگرخدواند دردی به ما می‌دهد، در  برابر هر نارحتی برای ما پاداشی را قرارد داده است.

وی با بیان اینکه همه چیز در عالم را خداوند برای ما قرار داده ما باید خود را بسازیم تا بتوانیم جهان را بسازیم، اظهار داشت: ما  در برابرهمه آنچه که خداوند به ما داده مسئول  هستیم .

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: خداوند به ما آگاهی، علم دانش تحقیق تزکیه تعهد داده که اگر به آنها عمل کنیم می‌توانیم خود را بسازیم وتمامی موضوعات گاهی به مسائل فرهنگی ما برگشت می‌کند.

آیت الله عبادی با بیان  اینکه سالانه ۱۹ هزار نفر در تصافات کشته می‌شوند، اما باز هم سبقت وسرعت داریم، افزود: مشکل اساسی ما این است که ما نمی‌دانیم را باید بدانیم وبه آنچه که میدانیم عمل نمی‌ک‌ینم واین جرم مضاعفی برای ما است ونباید صدها دلیل که به ما به ارث رسیده انجام وظیفه نکنیم.

وی بیان داشت: ما وظیفه داریم نسیت به اتفاقات اطراف خود آگاهی لازم را کسب کنیم همه باید بکوشیم تا برای نسلهای آینده راه را هموارکنیم بسیاری از آموزه‌های که باید به آنها عمل کنیم در تعلیمات انبیاء است اما ما خواسته یا ناخواسته مسائل اصلی را فراموش می‌کنیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز اظهار داشت: برداشتهای بی رویه از سفره‌های آب زیر زمینی سبب فرونشست زمین شده است و خشکسالی‌ها گردغبار، اقتصاد وسلامت مردم را تحت تأثیر خود قرار داده است.

اسماعیل نجار افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران تا کنون در بخش مدیریت بحران تلاشهای زیادی کرده اما با ساخت وسازها گاهی مشکلات زیادی در هنگام بروز حوادث طبیعی رخ می‌دهد به عنوان مثال اگر زلزله در استان تهران  رخ دهد امنیت ملی هم به مخاطره می‌افتد.

وی بیان داشت: یکی از مباحثی که باید به آن توجه کنیم این است که با به کارگیری علم و دانش ، باید خود را در برابر حوادث ایمن کنیم