باید تلاش شود افراد متخصص و کارآمد متناسب با پست های سازمانی جذب و بکارگيري شوند

باید تلاش شود افراد متخصص و کارآمد متناسب با پست های سازمانی جذب و بکارگيري شوند

به گزارش خبر شرق ،در اين جلسه ضمن بحث و بررسي پيرامون مشکلات موجود در تشکيلات تفصيلي استانداري و فرمانداري هاي تابعه استان در خصوص تدوين برنامه عملياتي اصلاح فرآيندها و مستندسازي آنها و همچنين فرآيند تدوين شرح وظايف پست هاي سازماني ستاد استانداري بحث و بررسي شد.

این گزارش حاکیست؛ در پایان اين جلسه مقرر شد محدوديت ها و مشکلات مربوط به ساختار سازماني استانداري و نيز فرمانداري هاي استان بالاخص فرمانداري هايي که با تشكيلات موقت در حال انجام وظيفه مي باشند،  توسط دفتر برنامه ريزي ، نوسازي و تحول اداري جمع بندي و به وزارت كشور ارسال گردد.

گفتنی است؛ همچنین مقرر شد دبیرخانه کميته ، نسبت به تدوين برنامه عملياتي سال ۱۳۹۶ استانداري در صورت عدم ارائه آن از وزارت کشور اقدام نمايد .

 

بر پایه این گزارش؛ اولین جلسه کميته اصلاح ساختار ، فرآيندها ، توسعه دولت الکترونيک و فناوري هاي مديريتي در سال جاري به رياست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان جنوبي و با حضور سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري و ساير اعضاء برگزار شد.