بازدید مسئولین استانی و شهرستانی آموزش و پرورش از مدرسه طبیعت کنکاج بیرجند؛

بازدید مسئولین استانی و شهرستانی آموزش و پرورش از مدرسه طبیعت کنکاج بیرجند؛

بازدید از مدرسه طبیعت با حضور لامعی مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی، حسینی معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش، ضیائی مدیر آموزش و پرورش بیرجند احترامی معاون ابتدایی آموزش و پرورش و تعدادی دیگر از مسئولین آموزش و پرورش به عمل آمد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش بیرجند با حضور لامعی مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی، حسینی معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش، ضیائی مدیر آموزش و پرورش بیرجند احترامی معاون ابتدایی آموزش و پرورش و تعدادی دیگر از مسئولین آموزش و پرورش از مدرسه طبیعت کنکاج بازدید به عمل آمد.

مودی مدیر این مرکز آموزشی غیردولتی در معرفی مرکز گفتمدرسه طبیعت قلمرویی است برای کودکان؛ فضایی که در آن امکان تعامل آزادانـه، کنجکاوانه و سرخوشانه با طبیعت بـرای کودکان فراهم است. تجربه‌های کودکانه در این فضا، تعامل آزادانه و ملموس با همه عناصر طبیعت از جمله آب، خاک، سنگ، چوب، گیاه و حیوان را در برمـی‌گیرد؛ تعاملی باز و آزاد، تک نفره یا جمعـی و بر اساس انگـیزش‌های درونی خـود کـودکان. در مدرسه طبیعت هیچ آموزش و کتاب، جزوه و ماده درسی وجود ندارد هیچ امتحان و نمره‌ای در کار نیست در نتیجه رقابتی بین بچه ها نیست. آنها به کمک هم به راه حل میرسند تا مشورت و همدلی را بیاموزند آنها دست به ساخت پروژه میزنند تا کار گروهی را تمرین کنند. کودکان بزرگتر از کودکان کوچکتر مراقبت می‌کنند تا حس مسوولیت را فراگیرند و بچه های کوچکتر به کودکان بزرگتر تکیه می‌کنند تا حس اعتماد در آنها پرورش یابد و باز به قول استاد وهابزاده :” آنچه در اینجا کلیدیست اینست که چیزی از طریق آموزش مستقیم توسط بزرگترها به کودک یاد داده نمی‌شود مگر آنکه کودکان درخواست و اشتیاق دانستن آنرا داشته باشند. کودک از طریق عمل خویش یا تعامل با سایر کودکان که در سنین مختلف و با آورده های تجربی مختلف‌اند همه چیز را فرا می‌گیرد.

وی افزود مدرسه طبیعت کنکاج در بیرجند به عنوان ششمین مدرسه طبیعت در ایران در تاریخ ۲۸ شهریور ۹۴ کار خودش را آغاز کرده است.