بازارچه های مرزی بهترین بستر برای اجرای سیاست مبادله تهاتری است

بازارچه های مرزی بهترین بستر برای اجرای سیاست مبادله تهاتری است

محمدرضا فخرافزود: بازارچه های مرزی با عنایت به موقعیت خاص و بی بدیل بودن آن و نقش آن در صادرات غیر نفتی، کمک زیادی به رونق اقتصاد منطقه ای و ملی، ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای ساکنان نواحی مرزی دارد.
وی گفت: در راستای ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی نواحی مرزی، توجه به تکمیل و توسعه بازارچه های مرزی بسیار الزامی است.
وی ادامه داد: در صورت اجرای طرح توسعه بازارچه های مرزی، دستیابی و افزایش ظرفیت بازارچه های مرزی به ویژه بازارچه مرزی میل ۷۸ به سه برابر وضعیت کنونی و تبدیل آن به بزرگترین مرکز صادرات کالاهای غیرنفتی به افغانستان، دور از دسترس نیست.
به گزارش ایرنا فخر با بیان اینکه بازارچه مرزی میل ۷۸ مصداق عینی و تبلور کامل اجرای منویات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: یکی از نقاط شاخص در ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه مقام معظم رهبری به ایجاد زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی در این جهاد مقدس است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر اقتصاد مقاومتی به یک باور ملی تبدیل شده است که این امر، هم اکنون در بازارچه مرزی میل ۷۸ تبلور پیدا کرده است.
وی عنوان کرد: در بند یک ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط تأکید شده است که در بازارچه های مرزی جامعه هدف و بهره بردار اصلی مرزنشینان هستند که عموما از اقشار کم درآمد و محروم محسوب می شوند.
وی تاکید کرد: زمینه برای مشارکت مستقیم و غیر مستقیم مرزنشینان در اقتصاد مرز به سهولت فراهم شده است.
رئیس سازمان بازارچه های مرزی استان افزود: در خراسان جنوبی و مرز با افغانستان به واسطه قرابت های دینی، قومی، فرهنگی، زبانی و مالی بستر بسیار مناسبی برای گسترش فعالیت های تجار و پیله وران در بازارچه های مرزی فراهم شده است.
فخر اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران با افغانستان ۹۲۰ کیلومتر مرز دارد که ۴۶۵ کیلو متر آن در خراسان جنوبی واقع است و در این پهنه چهار بازارچه مرزی وجود دارد.
وی بیان کرد: بازارچه مرزی میل ۷۸ در شهرستان سربیشه، بازارچه مرزی دوکوهانه در شهرستان نهبندان، بازارچه مرزی میل ۷۳ در شهرستان درمیان و بازارچه مرزی یزدان در شهرستان زیرکوه خراسان جنوبی مستقر است.
این مقام مسئول اظهار کرد: در حال حاضر تنها بازارچه مرزی میل ۷۸ در شهرستان سربیشه فعال است و فعالیت سه بازارچه مرزی دیگر با تصمیم دولت افغانستان از پنجم بهمن ماه سال ۹۳ یک جانبه از سوی آنها متوقف شده است.
وی ادامه داد: پیگیری ها از طریق مسئولان استانی و کشوری و رایزنی های دیپلماتیک برای بازگشایی مجدد سه بازارچه یادشده در جریان است.
رئیس سازمان بازارچه های مرزی استان یادآور شد: فلسفه اصلی تأسیس بازارچه های مرزی، بسترسازی برای ایجاد درآمد پایدار و تأمین معیشت مرزنشینان، ایجاد اشتغال و تثبیت سکنه روستاهای مرزی است.
فخر ادامه داد: جلوگیری از مهاجرت و تخلیه روستاها و حاشیه نشینی شهرها، کمک به رونق اقتصاد ملی و منطقه ای، جلوگیری از بزهکاری های اجتماعی، قاچاق کالا و مواد مخدر در مناطق مرزی و کاهش هزینه های امنیتی و ایجاد امینت پایدار در مناطق مرزی کشور را می توان از دیگر فلسفه های ایجاد بازارچه های مرزی دانست.