بارندگی در خراسان جنوبی ۲۰ درصد کاهش یافت

بارندگی در خراسان جنوبی ۲۰ درصد کاهش یافت

بر اساس جدول منتشر شده توسط مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران کشور، بارش های خراسان جنوبی در بازه زمانی اول مهر ماه سال گذشته تا ۲۸ خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه در بلند مدت ۲۰٫۲ درصد کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق، مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران کشور با انتشار جدولی در این بازه زمانی، درصد تغییرات بارش ها را در استان های مختلف کشور مشخص کرده است.
در این جدول خراسان جنوبی با ۲۰٫۲ درصد کاهش بارندگی در ردیف سیزدهم قرار دارد، بر پایه این گزارش کل بارش های کشور نیز در مدت مشخص شده ۳۵٫۹ درصد کاهش داشته است.
طبق آمار این جدول، بیشترین شدت کاهش بارندگی کشور در سیستان و بلوچستان با ۷۱٫۷ درصد به ثبت رسیده است.
استان مرزی خراسان جنوبی از سال ۷۸ وارد خشکسالی شد و اکنون ۱۰۰ درصد مساحت این استان درگیر خشکسالی است که براساس شاخص های بلندمدت ۳۵ درصد مساحت استان درگیر خشکسالی حاد و بسیار شدید است.
با وجود خشکسالی های پی در پی لطمه شدیدی به بخش کشاورزی وارد شده است و با توجه به وابستگی زیاد این بخش به میزان رطوبت خاک تاثیر خشکسالی به وضوح در بخش کشاورزی استان دیده می شود.
پدیده خشکسالی و کاهش شدید بارندگی بعد از ۱۸ سال منابع آبی استان را به مرز بحران رسانده و خالی شدن سفره های آب زیرزمینی سبب فرونشست زمین نیز شده است.
وضعیت حاد خشکسالی سبب افزایش دشت های ممنوعه استان و فرونشست های ۲۰ کیلومتری زمین در برخی دشت های بحرانی از جمله دشت سرایان شده است.
در حال حاضر بیش از ۴۵۰ روستای استان با تانکر آبرسانی سیار می شود و بیش از ۱۸۰۰ روستای استان نیز به دلیل خشکسالی خالی از سکنه شده است.
خراسان جنوبی با ۱۵۱ هزار کیلومتر مربع مساحت دومین استان بیابانی کشور و سومین استان پهناور ایران است که حدود ۷۸۰ هزار نفر جمعیت دارد.