ایستگاه‌های صلواتی در سال جاری، از نظر مسائل بهداشتی وضعیت مطلوبی نداشته‌اند؛ در کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بیرجند مطرح گردید:ه

ایستگاه‌های صلواتی در سال جاری، از نظر مسائل بهداشتی وضعیت مطلوبی نداشته‌اند؛

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق؛  مهدی هدایتی فرد  در چهارمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بیرجند اظهار کرد: سامان دهی چهارشنبه بازار بیرجند یکی از مصوبات کارگروه قبل بوده است که هنوز به جمع بندی مطلوبی نرسیده است.
وی با اشاره به اینکه فروشندگان مواد غذایی باید به مرکز بهداشت معرفی می‌شدند و تأییدیه مواد غذایی دریافت می‌کردند، افزود: قسمت اعظم فروشندگان مواد غذایی در چهارشنبه بازار فاقد مجوز هستند و اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
معاون مرکز بهداشت شهرستان بیرجند با بیان اینکه تا کنون برخورد جدی با فروشندگان مواد غذایی خارج از محدوده چهارشنبه بازار بیرجند صورت نگرفته است، گفت: امنیت کردن کارگروه‌های روز بازارها یکی از مصوبات جلسات گذشته بوده است که باید هرچه سریع‌تر محقق شود.
وی با اشاره به اینکه تا کنون سه پرونده فروش بدون مجوز مواد غذایی در چهارشنبه بازار تنظیم و به تعزیرات ارسال شده است، تصریح کرد: متاسفانه هر سه پروند به دلیل نداشتن آدرس برگشت خورده است.
شهرداری نسبت به جانمایی ایستگاه های صلواتی اقدام کند
هدایتی فرد با بیان اینکه شهرداری باید نسبت به جانمایی ایستگاه‌های صلواتی در داخل شهر اقدام کند، بیان کرد: ایجا د ترافیک و مزاحمت‌هایی که از این طریق برای مردم ایجاد می‌شود یکی از دغدغه‌های مهم در زمینه ایستگاه‌های صلواتی است.
وی با اشاره به اینکه مکان‌های مناسبی باید برای ایستگاه‌های صلواتی معین شود، عنوان کرد: افزایش زباله گردها در داخل شهرها نیز یکی از معضلات مهم در زمینه سلامت مردم است.
وی با بیان اینکه وسعت شهر بسیار زیاد است و نیاز به ایستگاه‌های جمع آوری بازیافت بیشتری دارد، افزود: خطر آلودگی افراد زباله گرد به انواع بیماری‌ها و انتقال و انتشار این بیماری‌ها در سطح شهر از مشکلات جدی است.
معاون مرکز بهداشت شهرستان بیرجند ادامه داد: بکارگیری کودکان و زنان، ترویج شغل کاذب زباله گردی، بروز آسیب‌های اجتماعی و بهداشتی و انباشتن زباله‌های از مشکلات عدیده در شغل زباله گردی است.
وی با اشاره به اینکه باید اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسبی در زمینه زباله گردی در جامعه صورت پذیرد، گفت: بازیافت و تولید کمپوست، بیرون گذاشتن زباله‌ها در ساعات مشخص، فعالیت سازمان مدیریت پسماند در شهرداری و گسترش ایستگاه‌های تحویل مواد بازیافتی از جمله راهکارهای از بین بردن شغل زباله گردی است.

برپایی بیش از ۶۰ ایستگاه صلواتی در محرم و صفر سال جاری
غلامرضا عباسی مقدم، رئیس شورای هیئت‌های مذهبی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: متاسفانه امسال مسائل ترافیکی در برپایی ایستگاه‌های صلواتی آن طور که باید رعایت نشد.
وی با بیان اینکه در سال‌های آینده باید مکان‌های مشخصی برای برپایی ایستگاه‌های صلواتی تعریف شود، افزود: همچنین ایستگاه‌های صلواتی از نظر مسائل بهداشتی نیز وضعیت مطلوبی نداشته‌اند.
رئیس شورای هیئت‌های مذهبی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در محرم و صفر سال جاری به بیش از ۶۰ هیئت مذهبی مجوز برپایی ایستگاه صلواتی داده شده است، بیان کرد: در سال‌های آینده با توجه به هیئت‌های مذهبی و نقاط شهری باید سقف معینی در زمینه برپایی ایستگاه‌های صلواتی تعیین شود.
وی با بیان اینکه کلیه عوامل آشپزخانه هیئت‌های مذهبی سطح شهر کارت بهداشتی دریافت کرده‌اند، اظهار داشت: باید یک برنامه ریزی دقیق انجام شود تا ایستگاه‌های صلواتی هویت دار با رعایت مسائل بهداشتی و ترافیکی داشته باشیم.