ایران چهارمین کشور تولید کننده ایزوتوپ پایدار در دنیا می شود؛ سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

ایران چهارمین کشور تولید کننده ایزوتوپ پایدار در دنیا می شود؛

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرقبه نقل از ایرنا، بهروز کمالوندی، درباره سفر اخیر خود به روسیه و دستاوردهای این سفر افزود: دو سند همکاری در روسیه امضا شد که یکی درباره ایزوتوپ پایدار و دیگری هم نقشه راه تولید سوخت بود.
وی با اشاره به این که سند مرتبط با همکاری های دو کشور در زمینه تولید ایزوتوپ های پایدار در فوردو اجرایی می شود، گفت: ایزوتوپ پایدار استفاده های پزشکی و صنعتی دارد و در سه نقطه دنیا یعنی روسیه، امریکا و یورنکو اروپا در حال تولید است.
به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی، ایران با امضای این قرارداد چهارمین نقطه دنیا دارای ایزوتوپ پایدار می شود .
کمالوندی درباره نقشه راه تولید سوخت که سند دیگر امضا شده در روسیه است، گفت: نقشه راه تولید سوخت در ایران مهم است چون همه هدف ما از غنی سازی ، رسیدن به تولید سوخت است.
وی سوخت نیروگاهی را فرایند بسیار پیچیده ای عنوان کرد و افزود: ایران توانست سوخت ۲۰ درصد راکتور تحقیقاتی را تولید کند اما سوخت نیروگاهی پیچیدگی های فراوانی دارد و روس ها تجربه های خوبی در این زمینه دارند.
به گفته معاون امور حقوقی وبین الملل سازمان انرژی اتمی، روسیه در حال حاضر ۴۰درصد غنی سازی دنیا را انجام می دهد و قصد دارد در سال ۲۰۳۰ به ۶۰ درصد غنی سازی دنیا دست یابد.
کمالوندی خاطرنشان کرد: کشوری که نصف غنی سازی دنیا را انجام می دهد قرار است در تولید سوخت در ایران همکاری داشته باشد لذا این سند بسیار مهمی است و سفر در مجموع سفر مفیدی بود.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه نیروگاه بوشهر در حال ادامه دادن کار است، گفت: دو نیروگاه جدید قرار است با همکاری روسیه ساخته شود و پیش پرداخت اولیه به مبلغ ۱۸۵ میلیون یورو انجام شده است.
وی ادامه داد: در سفر اخیر به روسیه درباره زمان بندی ساخت و اینکه علاوه بر طراحی ها، عملا چه زمانی روی زمین کار انجام می شود، بحث شد.

**رونمایی از دستاورد انرژی اتمی در دهه فجر و ۲۰ فروردین
کمالوندی در بخش دیگر این گفت وگو از رونمایی از دستاوردهای سازمان انرژی تمای در دهه فجر و ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: رونمایی از این دستاوردها به موقع اطلاع رسانی می شود.
وی تاکید کرد، دستاوردهای سازمان انرژی اتمی در حوزه پزشکی هسته ای و دیگر حوزه های مرتبط با فعالیت های هسته ای است.