ایجاد ۱۷۵ فرصت شغلی در بخش کشاورزی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی خبر داد:

ایجاد ۱۷۵ فرصت شغلی در بخش کشاورزی

هاشم ولی پور مطلق رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی گفت: در این ایام ۳۳۳ طرح کشاورزی با هزینه ۴۳۵ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

ولی‌ پورمطلق افزود: از این تعداد ٢١٣ طرح در حوزه آب و خاک، ۵ طرح در امور دام، یک طرح در بخش عشایری، ۶ طرح در بخش باغبانی، یک طرح در حوزه تعاون روستایی، سه پروژه در بخش شیلات، ۱۷ طرح در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی، ۷۹ طرح در بخش مکانیزاسیون و  هشت طرح در زمینه منابع طبیعی است.

وی گفت: بیشترین تعداد طرح به شهرستان بیرجند با ۴۶ طرح اختصاص دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: با بهره برداری از این طرح ها ۱۸ هزار و ۳۷ نفر از مزایای آن برخوردار می شوند.

وی گفت: همچنین با افتتاح این طرح ها ٨٩٠ شغل گذشته در حوزه کشاورزی تثبیت می‌ شود .