اگر به جای خراسان جنوبی، در یک منطقه آزاد زندگی می کردید چه خودرویی می توانستید بخرید؟؟؟

اگر به جای خراسان جنوبی، در یک منطقه آزاد زندگی می کردید چه خودرویی می توانستید بخرید؟؟؟

اگر به جای زندگی در استان مرزی و گرم و خشک و محروم از امکانات خراسان جنوبی، در یکی از مناطق آزاد کشور یا در نزدیکی آنها زندگی میکردید، فکر میکنین چه خودروهایی میتوانستید سوار شوید؟

اگر تا کنون به این مناطق سفرکرده باشید، خودروهایی را میبیند با پلاک های متفاوت از پلاک های ملی که خودروهای عادی دارند. اینها خودروهای مناطق آزاد هستند که میتوانند با قیمت های آزاد و بدون تعرفه وارد کشور شوند و تنها حق تردد در همین مناطق را دارند.

ولی این تمام ماجرا نیست، اگر تنها از بعد قیمت به این قضیه نگاه کنیم، می بینیم که ساکنین این مناطق میتوانند خودروهای خارجی البته با کیفیت بسیار بالاتر از خودروهای داخلی را تقریبا با همان قیمت خریداری کنند. به عنوان مثال خودروی کیا اسپورتیج، در مناطق آزاد حدود ۷۰ میلیون تومان است که این خودرو در کشور درحالت عادی قیمتی بالای ۱۵۰ میلیون تومان دارد!

قیمت برخی خودرورها در مناطق آزاد با نرخ روزشان در استان در جدولی در  ادامه آمده است:

نام خودرو و مدل قیمت منطقه آزاد

(میلیون تومان)

قیمت داخل کشور

(میلیون تومان)

 

هیوندای اکسینت

۲۰۱۷

۵۵٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
 

 هیوندای النترا

۲۰۱۷

۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
 

هیوندای توسان

۲۰۱۷

 

۹۹٫۸۰۰٫۰۰۰

 

۱۸۶,۰۰۰,۰۰۱
 

هیوندای سانتافه

۲۰۱۷

۹۷٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰

 

 

کیا پیکانتو 

۲۰۱۷

 ۴۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
 

 

کیا ریو

هاچ بک 

۲۰۱۷

 

 ۵۹٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
 

 کیا ریو 

سدان

۲۰۱۷

 ۵۸٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
 

کیا 

سراتو

۲۰۱۷

 

۶۸٫۵۰۰٫۰۰۰

 

۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰

 

 

کیا اپتیما

۲۰۱۷

۱۱۹.۵۰۰٫۰۰۰

۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰

  کیا اسپورتیج

۲۰۱۷

۹۰.۵۰۰٫۰۰۰ ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
 
تویوتا
یاریس۲۰۱۷
۶۸٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
 

تویوتا

راو

۲۰۱۷

۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
 

تویوتا

هایلوکس

۲۰۱۷

۱۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰