اکیپ های نظارتی شبکه دامپزشکی قاینات ویژه عید قربان تشکیل وتجهیزشدند

اکیپ های نظارتی شبکه دامپزشکی قاینات ویژه عید قربان تشکیل وتجهیزشدند



در راستای نظارت بهداشتی بر دامهای ذبح شده در عید قربان اکیپ های نظارتی تشکیل وتجهیز شدند.

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان قاینات: در راستای اجرای دستورالعمل های ابلاغی دامپزشکی و کاهش اقدامات احتمالی مخاطره آمیز شهروندان در خصوص ذبح دامهای قربانی قبل اکیپ های نظارتی دامپزشکی تشکیل وتجهیز می شوند.



دکتررضا محمودی زاوه رئیس شبکه دامپزشکی قاینات گفت: به منظور اجرای هرچه بهتر نظارت بهداشتی بر ذبح دامهای قربانی در روز عید قربان که متاسفانه برخی از شهروندان با توجه به رسوم قدیم در منازل ومعابر کشتار می شوند ۴ اکیپ نظارتی در سطح شهر به صورت مجهز نظارت خواهند نمود و کارشناسان نظارت شبکه نیز در کشتارگاه دام مستقر خواهند بود.

وی افزود :اکیپ های تشکیل شده در چندروزباقی مانده تا عید قربان با اقدامات تبلیغی ، ترویجی و آموزشی با جدیت و در سطح وسیعی از مخاطبان و گروههای هدف شروع به کار نموده اند.

دکتر محمودی در پایان از همشهریان عزیز خواست برای ذبح دام قربانی خود به کشتارگاه دام مراجعه نمایند تا پس از ذبح دام قربانی و سردسازی لاشه و آلایش خوراکی گوشت و آلایش سالم، با کیفیت و بهداشتی را بصورت رایگان دریافت نمایند.