اولین کارگاه آموزشی موتورسواری در زیرکوه برگزار شد با هدف تربیت موتورسواران قانونمند:

اولین کارگاه آموزشی موتورسواری در زیرکوه برگزار شد

به همت هیات موتورسواری و اتومبیل رانی شهرستان زیرکوه وبا هدف تربیت موتورسواران قانونمند،اولین کارگاه آموزشی موتورسواری در پیست اندروکراس حسین آباد زیرکوه برگزار شد.

 حسین میری رئیس هیات موتورسواری شهرستان،‌در این کارگاه آموزشی،‌اظهارداشت:موتورسواری یکی از جذاب ترین و در عین حال کم خطرترین رشته ورزشی است و از لحاظ خطر آفرینی در رده ۳۵ مسابقات ورزشی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد:در رشته موتورسواری این ظرفیت در شهرستان زیرکوه وجود دارد که بتوانیم در مسابقات استانی و کشوری مقامهایی کسب نماییم.

میری ادامه داد:برای استفاده از این ظرفیت ها باید جلسات آموزشی برگزار شود تا موتورسواران ما با اصول موتورسواری حرفه ای آشنا شوند.

اگر چه اولین کارگاه آموزشی موتورسواری با استقبال کم موتورسواران روبرو شد اما قرار است این کارگاهها به طور مرتب و در فاصله های زمانی مشخص، برگزار شود تا علاوه بر آشنایی موتورسواران با اصول و قوانین حرفه ای موتورسواری، استعدادهای این رشته نیز شناخته شوند.