اهدای عضو یک زن‌ نهبندانی‌ به ۳ بیمار زندگی دوباره بخشید؛

اهدای عضو یک زن‌ نهبندانی‌ به ۳ بیمار زندگی دوباره بخشید؛

رئیس مرکز جامع بیماری‌های خاص استان خراسان جنوبی گفت: اعضای بدن خانم ۲۰ ساله اهل روستای سمک از توابع شهرستان نهبندان که دچار مرگ مغزی شده بود، با موافقت خانواده وی به سه بیمار اهداء شد.

هادی دهقانی با بیان این خبر اظهار داشت: پس از تایید مرگ مغزی مرضیه دوستی که دارای سابقه طولانی تشنج و ادم مغزی بود، توسط تیم پیوند اعضای بیمارستان ولی عصر (ع) بیرجند، وی برای عمل پیوند به بیمارستان منتصریه مشهد منتقل شد

رئیس مرکز جامع بیماریهای خاص استان خراسان جنوبی افزود: دو کلیه این بیمار به آقایان ۲۶ ساله و ۲۸ ساله دیالیزی اهل بیرجند و زاهدان و کبد وی به آقای ۵۸ ساله مشهدی اهدا شد.

دهقانی بیان کرد: قلب این شخص به دلیل استفاده از داروهای احیاء و ریه به دلیل استفاده از داروهای ضد تشنج، دچار مشکل شده بود که قابل پیوند نبود.