انعقادتفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان آتش  نشانی و خدمات ایمنی شهرداری و سازمان دانش آموزی خراسان جنوبی

انعقادتفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری و سازمان دانش آموزی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگارپایگاه خبری تحلیلی خبر شرق ، محمد رضا با اطمینان رئیس سازمان دانش آموزی استان خراسان جنوبی در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص اینکه بیش از ۴۰ میلیون نفر در سطح کشور با آموزش و پرورش در ارتباط هستند، گفت: این سخن به خوبی نشان می دهد که ظرفیت آموزش و پرورش مهم ترین و اصلی ترین عرصه برای فرهنگ سازی در زمینه های مختلف درجامعه می باشد.

با اطمینان افزود: هرگونه هزینه برای پیشگیری درواقع سرمایه گذاری است و ایمن سازی مدارس و همچنین آموزش افراد برای مواجهه با حوادث یک نیاز است .
وی افزود :طرح سازماندهی یاوران ایمنی امسال به صورت پایلوت در۱۲مدرسه درمقاطع دوره دوم ابتدایی و دوره های اول و دوم متوسطه برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان دانش آموزی خراسان جنوبی ادامه داد :در راستای این طرح مقررگردید کلیه آموزشگاه های سطح شهر بیرجند مورد بازبینی ایمنی قرارگرفته و نواقص موجود درجهت کاهش حوادث با همکاری کارشناسان سازمان آتش نشانی برطرف گردد.

موسی میرزایی رئیس سازمان آتشنشانی وخدمات ایمنی بیرجند نیز در ادامه این جلسه با اشاره به نقش دانش آموزان در بسیاری از امور جامعه ،تصریح کرد: به یقین در سال اول اجرای این طرح ، نواقصی وجود خواهد داشت که امیدواریم ابتدا بتوانیم این طرح را به خوبی پیاده کرده و بعد در جهت رفع نواقص آن تلاش کنیم.

وی هدف از برگزاری این طرح را آموزش و اطلاع رسانی مسائل ایمنی به دانش آموزان و مربیان دانست و گفت: تا چند سال آینده ، همان طور که بیرجند به درحال حاضر تمیزترین شهر کشور شناخته می شود امیدوارم عنوان ایمن ترین شهر کشور نیز به بیرجند اختصاص یابد.

میرزایی افزود : یاوران ایمنی از ۵کارگاه آموزشی استفاده خواهند کرد و درمجموع هر یاور ایمنی ۱۰ ساعت آموزش های لازم را فراخواهد گرفت .
وی از صدور کارت یاوران ایمنی وتجهیز ایشان به لباس فرم مخصوص خبرداد.