انجمن اولیا و مربیان رابط اصلی بین دو رکن خانه و مدرسه‌ در گردهمایی کارشناسان انجمن اولیا ومربیان استان مطرح شد:

انجمن اولیا و مربیان رابط اصلی بین دو رکن خانه و مدرسه‌

حسین مهران فر مدیر آموزش و پرورش درمیان درگردهمایی کارشناسان انجمن اولیا ومربیان شهرستان ها ومناطق  آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی که  دراردوگاه پیشتازان انقلاب اسلامی گزند برگزار شد، اظهار کرد: مهم ترین  واژه مهم در این حوزه خانواده است که ما بیشترین تمرکزمان را در فعالیت‌های آموزشی و تربیتی روی این مجموعه متمرکز کرده ایم.

وی،  با اشاره به نقش انجمن اولیا و مربیان در تقویت پیوند خانه و مدرسه تصریح کرد: ما  درشهرستان درمیان خانواده را عموما شریک آموزش و پرورش می‌دانیم و از مشارکت همه‌جانبه آنها در ابعاد مختلف و در امر تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌ سازی‌ها  استفاده کرده ایم به طوری که  این مشارکت درسرنوشت فرزندانشان تاثیر به سزایی داشته وما شاهد موفقیت های زیادی توسط دانش آموزان شهرستان درمیان  درزمینه های علمی ، پژوهشی بوده ایم.

مدیر آموزش و پرورش درمیان بر نقش مشارکت اولیا در آموزش و پرورش و استفاده از توانمندی افراد در رشد و بهبود عملکرد نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد و افزود: انجمن اولیا و مربیان نماد عملی مشارکت اولیا در اداره فرآیند آموزش و پرورش است.

مهران فر کارشناسان انجمن اولیا و مربیان استان را مخاطب خود  قرار داد و  افزود: شما عزیزان می بایست صرفه جویی دربیت المال،  رعایت مساوات وبرابری بین دانش آموزان به منظور فتح قلب ها  و برقراری مستمر ارتباط با اولیا، را مد نظر قراردهید تا دراین عرصه موفقیت های چشمگیری شاهد باشیم.