انجام واکسیناسیون ۱۰۰ هزار نوبت سر دام عشایر نهبندان؛

انجام واکسیناسیون ۱۰۰ هزار نوبت سر دام عشایر نهبندان؛

« محمد راه انجام» با اعلام این خبر افزود: علاوه بر واکسیناسیون دام‌ها، درمان دام‌های بیمار، سمپاشی، مبارزه یا انگل‌های خارجی و داخلی دام، توزیع سم و شربت ضد انگل رایگان، مراقبت از بیماری‌های دامی و برنامه‌های آموزشی- ترویجی از دیگر خدمات دامپزشکی به عشایر است.
وی با بیان اینکه ۲۷ درصد جمعیت شهرستان را عشایر تشکیل می دهند، گفت: شبکه دامپزشکی نهبندان به عشایرکوچ رو در آن سوی مرزهای استان خدمات بهداشتی دامپزشکی ارایه می کند.
وی بیان کرد: با توجه به نقش موثر قشر عشایر در اقتصاد کشاورزی و تولید ملی و ضرورت برنامه ریزی برای ارایه خدمات مطلوب به این قشر، شبکه دامپزشکی نهبندان توانسته است با رایزنی و هماهنگی با شبکه های دامپزشکی زابل، نیمروز و هامون تعدادی از گله های دام عشایر نهبندان را در مراتع دریاچه هامون زابل علیه بیماری های واگیر و عفونی مورد واکسیناسیون قرار دهد.
راه انجام، طوایف عشایر شهرستان را اردونی، چشک، حسینی بهلولی، نوری، شیخی، نخعی، جمالز‌هی، زاروزئی، یوسف‌زهی، سارانی، محمودی، قربانی، آهنی و نورمحمدی عنوان کرد.
وی از دامداران و عشایر درخواست کرد همکاری لازم را با گروه های واکسیناسیون دامپزشکی داشته باشند تا تمام دام ها علیه بیماری های مشترک بین انسان و دام به ویژه شاربن و بروسلوز ایمن شوند.