انتصاب معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

انتصاب معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مهدی پور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد

با حکم وزیر ارشاد، فرشاد مهدی‌پور با مأموریت اصلی «بازآرایی ساختار رسانه‌ای کشور»، به سمت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد منصوب شد.