انتشار اولین رتبه‌بندی بانک‌ها/ کدام بانک در صدر و کدام یک در انتهای جدول قرار دارد+ جدول

انتشار اولین رتبه‌بندی بانک‌ها/ کدام بانک در صدر و کدام یک در انتهای جدول قرار دارد+ جدول

شرکت رتبه بندی اعتبار ایران به عنوان مرجع رتبه بندی ایرانی که با مجوز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، غالب بانک های کشور در آن سهامدار هستند برای اولین بار اقدام به رتبه بندی بانک های کشور کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق، در این رتبه بندی بانک های ملت، ملی، صادرات، مسکن و تجارت در رتبه های ۱ تا ۵ رتبه بندی ایستاده اند. این در حالی است که بانک قوامین در رتبه ۹، آینده در رتبه ۱۱، سرمایه در رتبه ۱۹، دی در رتبه ۲۲ و ایران زمین در رتبه ۲۴ قرار گرفته اند. رتبه های آخر هم به توسعه تعاون، رسالت، پست بانک، خاورمیانه و حکمت رسیده است!
همچنین، در این رتبه بندی شاخص هایی نظیر جمع کل دارایی ها، نسبت کل تسهیلات به سپرده ها، میزان نکول وام ها، بازده دارایی ها، نسبت سود و برخی دیگر شاخص ها به عنوان ملاک رتبه بندی استفاده شده است. اما مشخص نیست این شاخص ها بر چه مبانی نظری به عنوان ملاک رتبه بندی بانک ها لحاظ شده اند!
البته نباید فراموش کرد که این شرکت رتبه بندی که تقریبا غالب بانک های کشور در آن سهامدار هستند پس از ۱۱ سال فعالیت آن هم با حضور یک مدیرعامل در تمام این ۱۱ سال به این جمع بندی رسیده و این گزارش را منتشر کرده است. لذا منتظر انتشار مستندات نظری این گزارش خواهیم ماند.
در این رتبه بندی ذکر شده که این جدول معیاری برای سرمایه گذاری یا سپرده گذاری در این بانکها به دست نمی دهد و صرفا بر مبنای شاخص های ذکر شده نسبت به رتبه بندی بانک ها اقدام شده است. این در حالی است که در دنیا رتبه بندی دقیقا به همین دلیل ارایه می شود که میزان ریسک را برای سپرده گذاری امن تر به سرمایه گذاران نشان می دهد. اگر قرار است این رتبه بندی به این موضوع نپردازد بعد از ۱۱ سال چه دردی را دوا می کند؟
این اولین گزارش رتبه بندی است که این شرکت رتبه بندی ایرانی، شرکت رتبه بندی اعتبار ایران، در سال یازدهم فعالیت خود به عنوان بازوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای رتبه بندی اعتباری منتشر می کند. این در حالی است که این شرکت پیش از این اقدام به رتبه بندی اعتباری افراد وام گیرنده در بانک ها کرده و می کند. در این خصوص هم بزودی گزارشی منتشر خواهد شد.
مشخص نیست چرا رتبه بندی بر مبنای اطلاعات سال ۹۳ انجام شده در حالی که هم اکنون کلیه اطلاعات سال ۹۴ و در غالب آنها اطلاعات سال ۹۵ بانک ها در دسترس قرار دارد.
این رتبه بندی حایز نکات مهمی است که در گزارش های بعدی به آنها خواهیم پرداخت.
اولین رتبه بندی انجام شده توسط یک شرکت رتبه بندی ایرانی از بانک ها