امیر علی و فاطمه محبوب ترین نام ها در بیرجند؛

امیر علی و فاطمه محبوب ترین نام ها در بیرجند؛

اسدالله سریع السیر روز چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال بیرجند، افزود: در این مدت ۲ هزار و ۵۸۸ واقعه ولادت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱٫۲ درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: از این تعداد ۲ هزار و ۲۴۴ ولادت شهری و ۳۴۴ ولادت روستایی بوده که از این تعداد هزارو ۳۵۷ واقعه پسر و هزار و ۲۳۱ واقعه دختر بوده اند که به ازای هر ۱۰۰ ولادت دختر ۱۱۰ ولادت پسر به ثبت رسیده است.
وی اظهار کرد: در مدت یاد شده، ۹۹٫۳ درصد ولادت ها در مهلت قانونی به ثبت رسیده که حدود سه درصد پایین تر از میانگین استانی است و میزان فرزند آوری در گروه سنی مادران ۲۹-۲۵ ساله با رقم ۳۲٫۷ درصد و بعد از آن مادران گروه سنی ۳۴-۳۰ بارقم ۲۵٫۲ درصد است که ۲ هزار و ۵۰۸ مورد تک زایی و ۴۰ مورد ۲ قلو زایی بوده است.

 

سریع السیر با بیان اینکه در چهار ماهه اول سال جاری، ۴۳۴ واقعه فوت در بیرجند به ثبت رسیده است افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹٫۸ درصد کاهش داشته است.
به گفته وی در این مدت تعداد وفات شهری ۳۲۵ و روستایی ۱۰۹ رویداد بوده که از این تعداد وفات ۲۲۸ واقعه آقا و ۲۰۶ واقعه زن هستند و به ازای هر ۱۰۰ واقعه فوت زنان، ۱۱۱ واقعه فوت مربوط به مردان بوده است.
وی تصریح کرد: در این مدت ۹۹٫۳ درصد وفات ها در مهلت قانونی به ثبت رسیده که پنج درصد پایین تر از میانگین استانی است و بیشترین فوت ثبت شده مربوط به گروه سنی بیشتر از ۷۵ سال با ۲۲۰ واقعه که حدود ۵۰٫۷ درصد از کل فوت ها را به خود اختصاص داده است.

مدیر ثبت احوال بیرجند با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۹۶ تا آخر تیر ماه، هزار و ۱۹ واقعه ازدواج در بیرجند به ثبت رسید عنوان کرد: این آمار نسبت به سال قبل ۸٫۲ درصد کاهش داشته که از این تعداد ۷۸۶ واقعه در مناطق شهری و ۲۳۳ واقعه در مناطق روستایی بو ده است.
وی ادامه داد: در این مدت ۲۱۰ واقعه طلاق هم به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵٫۸ درصد کاهش داشته و از این تعداد ۱۸۴ واقعه در مناطق شهری و ۲۶ واقعه در مناطق روستایی بوده است.
به گفته وی بر اساس داده های ثبتی در چهار ماهه نخست سال جاری در این شهرستان میانگین سن ازدواج در مردان ۲۶٫۵ سال، زنان ۲۲٫۶ سال و میانگین سن طلاق در مردان ۳۳٫۴ سال و زنان ۲۹٫۴ سال بوده است.