امضا سند نهایی پروژه بین‌المللی ترسیب کربن ‌نهبندان ؛

امضا سند نهایی پروژه بین‌المللی ترسیب کربن ‌نهبندان ؛

علیرضا نصرآبادی  ظهر امروز در حاشیه مراسم امضاء این سند همکاری از اجرای پروژه بین‌المللی ترسیب کربن جدید در شهرستان نهبندان در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: اعتبار ملی این پروژه در سال  نخست یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.

وی افزود: در ۵ سال حداقل اعتبار ملی به ۶ میلیارد تومان خواهد رسید و اعتبار ارزی هم از محل سازمان عمران ملل متحد، با توجه به میزان اعتبار ملی به این پروژه تا پایان خرداد اختصاص خواهد یافت ولی اجرای سریع آن نیازمند تخصیص اعتبار استانی است.

وی اظهار امیدواری کرد: با کمک و همکاری استانداری و فرمانداری حداقل ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی به این پروژه تخصیص یابد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: فاز نخست این طرح  ۱۵۰ هزار هکتار را پوشش می دهد که شامل ۱۵ روستا بوده و از شوسف تا مزارسید علی را در برمی گیرد.

وی از اهداف اجرای این پروژه های بین‌المللی مرتبط با محیط زیست را کاهش گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن عمومی زمین در سطح بین‌المللی، توسعه و حفظ پوشش گیاهی در سطح ملی و منطقه‌ای، ایجاد اشتغال و توانمندسازی جوامع محلی دانست.

نصرآبادی اظهار کرد که این پروژه های بین‌المللی در یک چرخه زنجیروار توسط سازمان‌های بین‌المللی از جمله دفتر عمران و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد اجرامی شود و همچنین صندوق‌هایی برای ارائه تسهیلات جهانی در نظر گرفته شده که منابع مالی این پروژه ها را تأمین می کند.

وی بیان کرد: امروز توسط جلالی رئیس سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور و گری لوییس معاون دبیرکل سازمان ملل و مسئول دفتر برنامه عمران ملل در ایران و با حضور مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانهای مجری این پروژه امضاء شد.

وی ارائه مدل ترسیب کربن در مناطق خشک و نیمه خشک را هدف جهانی پروژه، احیای مشارکتی مناطق تخریب یافته منطقه اجرایی پروژه با مشارکت گروه های توسعه روستائی را هدف ملی و بهبود شاخص توسعه انسانی مردم منطقه، توانمندسازی گروه‌های توسعه را هدف منطقه ای این طرح برشمرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی بیان کرد: این پروژه مقرر است در ۴ استان خراسان جنوبی، خراسان شمالی، گلستان و یزد و با ۳ هدف جهانی، ملی و منطقه ای اجرا شود.