امروز؛ قرائت گزارش نهایی تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان؛

امروز؛ قرائت گزارش نهایی تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان؛

جبار کوچکی‌نژاد رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، با اشاره به آخرین جزئیات این تحقیق و تفحص، گفت: جمع‌بندی‌های نهایی درباره گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان انجام شده است.

وی افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است گزارش نهایی تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان امروز (دوشنبه ۳ مهر) در نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرائت شود.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشت: قرار است گزارش نهایی تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با حضور محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش قرائت و موارد آن بند به بند مورد بررسی قرار گیرد.

کوچکی‌نژاد اضافه کرد: پس از تصویب گزارش نهایی تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، این گزارش تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس می‌شود.