اقدامی شایسته مدیر بنیاد شهید بیرجند با همکاری بهزیستی

اقدامی شایسته مدیر بنیاد شهید بیرجند با همکاری بهزیستی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران رضا حسینی مقدم مدیر بنیاد شهید شهرستان بیرجند که سابق بر این کارمند بهزیستی بوده است و چند ماهی است با حکم ابوالفضل نوفرستی مدیرکل بنیاد شهید خراسان جنوبی لباس خدمتی دیگر به تن کرده است و مدیر بنیاد شهید شهرستان بیرجند شده است اینبار در اقدامی کم سابقه در

دیدار رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان بیرجند به همراه فرزند شهید نجفی با  جانباز سرافراز شاد

از آنجاییکه فرزند عزیز این جانباز جزو جامعه هدف بهزیستی نیز هستند هماهنگی لازم با بهزیستی را مدیر بنیاد شهید شهرستان بیرجند با مسئولین بهزیستی انجام داد تا این دیدار با حضور مسئولین بهزیستی بیرجند انجام شود.و مشکلاتی هم چون
رفع مشکلات مطروحه اعم از ودیعه مسکن و کمک هزینه حق پرستاری آنی از سوی مسئولین بهزیستی پیگیری شود.