اقتصاد مقاومتی برنامه ای خاص برای برون رفت از مشکلات است استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد:

اقتصاد مقاومتی برنامه ای خاص برای برون رفت از مشکلات است

محمد مهدي مروج الشريعه استاندار خراسان جنوبی، ستاد اقتصاد مقاومتي را از جمله مهمترين جلسات اقتصادي استان برشمرد و افزود: اين جلسات بايد فشرده تر و متراکم تر و با ارائه برنامه اي زمان بندي شده ، راهبردي و قابل اجرا برگزار گردد تا بتوان به نتايج عملي در زمينه هاي مختلف براي رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي دست يافت.

مروج الشریعه با بیان اینکه در اين جلسه علاوه بر مباحث اقتصادي، ساير مولفه هاي تاثيرگذار بر موضوع اقتصاد مقاومتي از جمله موضوعات امنيتي، فرهنگي و اجتماعي نيز به طور غير مستقيم بايد مورد توجه قرار گيرد، افزود: اعضاي اين ستاد بايد با عزمي جدي و کاملاً هدفمند و اثربخش در جلسات حضور پيدا کنند.

مقام عالی دولت در استان ، با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری ۷سال به صورت مداوم نامگذاري سال ها را با محوريت اقتصاد نامگذاري مي کنند، افزود: اين امر نشانگر مطالبه جدي مردم و رهبري در زمينه اقتصادي و اهميت اين امر براي کشور در ابعاد مختلف است از اين رو كارگزاران دولت در استان با همكاري ساير قوا و نهادهاي قضايي، نظامي ، انتظامي و امنيتي بايد براي رسيدن به اهداف پيش بيني شده با تمام توان حركت كنند.

استاندار، با بیان اینکه همه اجزاي نظام مکلفند در راستاي محقق ساختن شعار سال همکاري و تلاش كنند ، تصریح کرد :مديران دولتي نيز به عنوان يكي از اركان مهم نظام بايد شبانه روز در جهت اجرايي كردن اين امر بر اساس يك برنامه مشخص تلاش و برنامه ريزي كنند و همه ما به عنوان مسئولين اين استان در اين زمينه وظيفه قانوني، شرعي و اداري داريم .

وی طرح تکاپو را یکی از طرح هاي مهم استان در اين زمينه برشمرد و افزود: با توجه به اينکه در حال حاضر رفع معضل بيكاري يكي از مهمترين دغدغه هاي نظام و دولت است بايد از تمام ظرفيت ها از جمله طرح تكاپو براي حل اين مشكل نهايت استفاده صورت گيرد.

مقام عالی دولت در استان خاطر نشان ساخت: یکی از مهمترين فرصت هاي اشتغالزايي در استان اجراي طرح هاي it و ict است که ستاد و کارگروه اشتغال استان بايد پيگيري كنند.

استاندار خراسان جنوبی، با بیان اینکه خراسان جنوبي به دليل خشکسالي هاي چندين ساله و افت شديد منابع آبي با مشکلاتي در اين زمينه مواجه است ، گفت آب به عنوان مهمترين عامل توسعه در اين استان با كمبود مواجه است اما اين به معناي باز ايستادن حركت قطار توسعه استان نيست.

مروج الشریعه، با بیان اینکه خراسان جنوبي در موضوع گردشگري داراي ظرفيت هاي بسار خوبي است گفت: بايد براي معرفي صنايع دستي استان برنامه اي جامع، کامل و قابل اجرا ارائه شود ؛ اين در حاليست که بازاريابي محصولات ، توليدات و صنايع دستي استان مي تواند به رونق بخشي به اين بخش كمك قابل توجهي نمايد.

وی همچنین اعلام کرد: اگر زودتر مطلع می شدم حتماً به استقبال و خوش آمدگويي بيست توريست آلماني که در بيرجند بودند مي رفتم.

استاندار کویر را فرصتی بسيار مناسب براي توسعه استان دانست وتصريح کرد: استفاده از توليدات هنري و محصولات هنرمندان استان مي تواند علاوه بر ايجاد انگيزه در توليدکنندگان به رونق توليد در اين بخش كمك كند.

مروج الشریعه توجه به مشاغل خانگی را مهم ارزیابي کرد و ادامه داد: بايد قدر داشته هاي خود را دانسته و با مبنا قرار دادن آنها برنامه کاري فراروي آينده استان در بخشهاي مختلف را تهيه و تدوين کرده و بر اساس آن حركت خود را تنظيم نماييم؛ اين در حاليست كه شبكه سازي اشتغال در اين حوزه مي تواند كمك كننده باشد.

مقام عالی دولت در استان، خراسان جنوبی را دارای توانمندي هاي صنايع مرتبط با معادن و معادن غني دانست و تصريح کرد: يکي از مهمترين داشته هاي استان خراسان جنوبي وجود معادن غني است که به عنوان يك ثروت عظيم خدادادي بايد به عنوان يك بنيان مهم اقتصادي مورد توجه قرار گيرد.

مروج الشریعه، با بیان اینکه بايد تلاش کنيم تا ۱۷۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري در حوزه صنعت و معدن استان اجرايي شود افزود: مشکلات كارخانه فولاد قاينات بايد به صورت تخصصي و در محل پروژه مورد بررسي قرار گرفته و مرتفع شود.

وی مسئولین استان را کارگزاران نظام و دولت تدبیر و اميد دانست و تصريح کرد: شان و منزلت همه ما خدمت به مردم و تلاش بي وقفه براي محقق ساختن سياست ها و برنامه هاي کاري دولت دوازدهم است و در اين راه هم افزايي و همپوشاني با ساير دستگاه ها بسيار مهم است.

استاندار افزود: اقتصاد مقاومتی یک تغيير رويکرد و تغيير نگاهي است که موجب مي شود ظرفيت هاي اقتصادي مورد استفاده بهينه قرار گرفته و با رويكردي متفاوت ، عالمانه و هوشمندانه اهداف اقتصادي اجرا شوند.

وی تقویت پایه هاي دانش بنيان در طرح هاي اقتصادي را ازمولفه هاي اقتصاد مقاومتي دانست و تصريح کرد: توجه به بنيان هاي سرمايه گذاري، توجه به استانداردهاي روز دنيا و توجه به ظرفيت هاي بومي و درون نگري از ديگر مولفه هاي اقتصاد مقاومتي است که موجب مي شود ظرفيت توليد و اشتغال در سايه امنيت و آرامش به حداکثر ممكن ارتقاء يابد.

مقام عالی دولت در استان، با بیان اینکه تعهد ۷۰۰ هزار فرصت شغلي از سوي دولت در سال جاري کاري بزرگ و قابل ستايش است، افزود: بايد با مسئوليت بخشي به واحدهاي زيرمجموعه و استفاده از تمامي ظرفيت هاي کاري و اداري در اختيار براي رسيدن به اهداف در اين زمينه تلاش كرد.
مروج الشریعه، جذب سرمایه گذار خارجی را از ديگر برنامه هاي مهم کاري استان دانست و تصريح کرد: بايد يک برنامه جامع براي تقويت رويكردهاي بين المللي استان ارائه شود تا بتوان از ظرفيت هاي برون مرزي نيز هرچه بهتر و بيشتر استفاده كرد.

وی حضور تولیدکنندگان در بازارهای فروش محصولات خصوصاً در استان هاي همجوار را مورد تاکيد قرار داد و افزود: ايجاد نمايشگاه ويترين محصولات توليدي استان در اين استان ها مي تواند نقش تعيين کننده اي داشته باشد.

وی خاطر نشان ساخت: در اولویت هدفگذاری در بودجه استان بايد به سمت آندسته از زيرساخت هايي که در توليد اشتغال مستقيم با رويکرد صنعت، معدن ، کشاورزي و خدمات با پيشاني گردشگري نقش مهمتري ايفا مي كنند، سوق داده شود.