افزایش دو نیم برابری قیمت انار در آغاز فصل برداشت

افزایش دو نیم برابری قیمت انار در آغاز فصل برداشت

ارسال در این موقع هر کیلو انار از باغداران هزار تومان خریداری می شد.

گفته می شود کاهش تولید انار به دلیل سرمازدگی اوایل آذر پارسال، علت افزایش قیمت این محصول است.

خراسان جنوبی ۳ هزار و ۵۱۹ هکتار باغ انار دارد که بیشترین آن با هزار و ۹۸۳ هکتار به شهرستان فردوس اختصاص دارد.