افراد صاحب رای برای توسعه استان شجاعانه به میدان بیایند استاندار خراسان جنوبی:

افراد صاحب رای برای توسعه استان شجاعانه به میدان بیایند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق، محمدمهدی مروج الشریعه روز پنجشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سالن اجتماعات حوزه استاندار، دانشگاه بیرجند را از افتخارات شرق کشور دانست و گفت: بسیار ضروری است که ارتباطات بین المللی دانشگاه بیرجند با سایر کشورهای دانشگاهی جهان توسعه یابد چرا که این ارتباطلات بسیار موثر و مفید خواهد بود.
وی بیان کرد: خراسان جنوبی از نظر فرهنگی در اصالت های عمیق فرهنگی کشور ریشه دار تنومندی است لذا ارتباط بیشتر این دانشگاه بیرجند با سایر کشورها سبب توسعه ارتباطات بین المللی می شود.
نماینده عالی دولت در استان گفت: تلاش بی وقفه دانشگاه بیرجند در تهیه سند آمایش استان قابل تقدیر است چرا که نگاه عمیق زمین شناسی به محتوای تهیه طرح تسری پیدا کرده است.
وی ادامه داد: هرجا زمین شناسی به عنوان راهبرد و ارایه دهنده استراتژی ورود پیدا کرد با ارایه پیشنهادات استراتژیک برای جانمایی فعالیت های مختلف در عرصه های گوناگون، پایداری ناشی از انجام آن فعالیت ها بالاتر بوده است.
به گزارش ایرنا مروج الشریعه اظهار کرد: در سند آمایش استان نقشه هایی در بخش ها و حوزه های مختلف تهیه شده که عصاره ای از مطالب با محتواست و این به لحاظ ساختاری یکی ازمزیت های آن است.
وی یادآور شد: در طرح آمایش استان انسجام نگاه و نگارش توسط دانشگاه توانمند بیرجند به وجود آمده که از مزیت های این طرح در استان است اما اگر یکسری تعارضات بین بخشی در طرح وجود دارد که باید با همفکری و مشارکت دستگاه ها تصحیح شود.
وی گفت: وظیفه مدیریت طرح آمایش است که مجدد با ارایه مطالب تکمیلی که لازم است پیوند بین سایر بخش ها را با استفاده از بهترین نگاه های روز و علمی تجربه شده سطح جهانی اجرا کند.
استاندار خراسان جنوبی افزود: این سند اول و آخر استان نیست برای مراحل بعدی نیز باید چاره اندیشی شود، هنوز تخصیص اعتبارات منوط بر داشتن طرح های آمایش نیست اما این مهم دیر یا زود توسط نظام برنامه ریزی کشور انجام خواهد شد.
وی گفت: با این شفاف سازی تکلیف نظام برنامه و بودجه کشور و چگونگی هزینه کرد منابع محدود برای نیازهای نامحدود تعیین تکلیف خواهد شد.
وی در ارتباط با آموزش های دانشگاهی بیان کرد: دانشگاه مسئول اشتغال نیست و هیچ تکلیفی در این زمینه ندارد بلکه مسئول توسعه کمی و کیفی رشته های آمزشی دانشگاهی بر مبنای نیازهای کشور است.
مروج الشریعه ادامه داد: همچنین دانشگاه ها مسئول اشاعه و تکثیر علم و اندیشمندان علمی است و دانشجو باید در دانشگاه ها تربیت شود، بسط و گسترش ارتباطات علمی از جمله وظایف دانشگاه هاست.
وی عنوان کرد: جدای از بحث دانشگاه ها باید سراغ دانشکده ها، رشته ها و تربیت نیروی انسانی در حیطه های فنی برویم تا نیروی کاربردی وارد بازار کار شود.