افتتاح ۴۰۰ طرح عمرانی در استان طی دهه فجر؛

افتتاح ۴۰۰ طرح عمرانی در استان طی دهه فجر؛

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق ، علی اصغر آسمانی مقدم، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی، برنامه های دهه فجر این اداره کل برای دهه فجر را اعلام کرد.

 وی بیان کرد: در ایام الله دهه فجر در حوزه عمران روستایی سازمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی، ۱۷ طرح هادی افتتاح خواهد شد.  مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی افزود: از این ۱۷ طرح، سه مورد در شهرستان قاین به ارزش چهار میلیارد و ۸۷۶ میلیون ریال است.   آسمانی مقدم گفت: دو پروژه مربوط به شهرستان خوسف به ارزش سه میلیارد و ۸۶۵ میلیون ریال خواهد بود.

 مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تصریح کرد: دو طرح هادی به شهرستان طبس تعلق دارد که ارزش آن به هفت میلیارد و ۷۶۲ میلیون ریال است.  وی با بیان اینکه در شهرستان سربیشه تحویل اسناد شهری و روستایی را داریم، گفت: در شهرستان سربیشه هم یک پروژه طرح هادی به ارزش دو میلیارد و ۵۰ میلیون ریال افتتاح خواهد شد.

 آسمانی مقدم اظهار کرد: دو طرح هادی  هم مربوط به شهرستان نهبندان به ارزش شش میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال است.  مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تاکید کرد: در شهرستان درمیان هم یک مورد افتتاح پروژه به ارزش یک میلیارد و ۵۹۳ میلیون ریال خواهیم داشت.  وی ادامه داد: از این ۱۷ پروژه، سه پروژه طرح هادی مربوط به شهرستان زیرکوه است که ارزش آن به دو میلیارد و ۶۳ میلیون ریال می‌رسد.

 آسمانی مقدم بیان کرد: یک طرح هادی هم مربوط به شهرستان بشرویه می‌شود که ارزش آن به یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان رسیده است.  مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اظهار کرد: در ایام الله دهه فجر ۱۹ پروژه در حوزه مسکن روستایی افتتاح خواهیم کرد.

 آسمانی مقدم ادامه داد: این ۱۹ پروژه در شهرستانهای بشرویه، بیرجند، خوسف، درمیان، زیرکوه، سرایان ، سربیشه، طبس، فردوس، قاین و نهبندان افتتاح خواهد شد.  وی افزود:  سه پروژه در زمینه طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، واحد های احداثی از محل تفاهم نامه بهزیستی و واحد های احداثی از محل تفاهم نامه کمیته امداد درروستاهای سطح  شهرستان بشرویه به ارزش سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال افتتاح خواهد شد.

 مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت: در شهرستان بیرجند هم پروژه طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به ارزش ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال افتتاح می‌شود.

 آسمانی مقدم  اظهار کرد: طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در شهرستان خوسف به ارزش شش میلیارد و ۶۰۰ هزار تومان افتتاح خواهد شد.  وی یادآور شد: طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در شهرستان درمیان  به ارزش ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از دیگر برنامه های دهه فجر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی است.

 مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت: در شهرستان زیر کوه دو پروژه در زمینه طرح ویژه بهسازی  و نوسازی مسکن روستایی و واحدهای احداثی از محل تفاهم نامه بهزیستی به ارزش ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افتتاح می‌شود.

 آسمانی مقدم بیان کرد: سه پروژه در زمینه طرح ویژه بهسازی ونوسازی مسکن روستایی و واحد های احداثی ازمحل تفاهم نامه کمیته امداد  در شهرستان سرایان به ارزش ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال افتتاح خواهد شد.

 وی با بیان اینکه دو پروژه در شهرستان سربیشه افتتاح می‌شود گفت: این پروژها در زمینه های طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و واحد های احداثی از محل تفاهم نامه  کمیته امداد به ارزش نه میلیارد ریال است.

 مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان  تصریح کرد: دو پروژه در شهرستان طبس  در زمینه طرح ویژه بهسازی ونوسازی مسکن روستایی و واحد های احداثی از محل تفاهم نامه  بهزیستی به ارزش هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال افتتاح خواهد شد.

 آسمانی مقدم ادامه داد: در شهرستان فردوس هم یک پروژه در زمینه طرح ویژه بهسازی ونوسازی مسکن روستایی به ارزش شش میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال افتتاح می‌شود.

 وی با اشاره به اینکه در شهرستان قاین هم دو طرح افتتاح می‌شود، اظهار کرد: این پروژه ها در زمینه طرح ویژه بهسازی ونوسازی مسکن روستایی و واحد های احداثی از محل تفاهم نامه  کمیته امداد به ارزش ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال می‌رسد.

 مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان  گفت: یک پروژه در شهرستان نهبندان در زمینه طرح ویژه بهسازی ونوسازی مسکن روستایی به ارزش چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان  افتتاح خواهد شد.