اعزام کاروان نیروهای متخصص برای بازسازی عتبات عالیات

اعزام کاروان نیروهای متخصص برای بازسازی عتبات عالیات


به گزارش خبر شرق ،کاروان ۴۳ نفره متشکل از سنگ کار، گچ کار، جوشکار و داربست بند ازشهرستان سرایان برای بازسازی حرمین جوادین در کاظمین پس از نماز جمعه از مصلی شهر سرایان به عتبات عالیات اعزام شدند.

حسن پور مسئول ستاد عتبات عالیات شهرستان سرایان گفت: این کاروان به مدت یک ماه به صورت افتخاری حرمین جوادین در کاظمین را بازسازی می کنند.