اعتبارات به فرهنگ و ارشاد اسلامی نهبندان سرازیر شد رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نهبندان:

اعتبارات به فرهنگ و ارشاد اسلامی نهبندان سرازیر شد

، سید حسین هاشمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهبندان گفت :از پیگیری ها و دغدغه  نظرافضلی نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی  در بخش فرهنگ وهنری شهرستان تشکر کرد و گفت: در پی سفر کاراندیش معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبلغ ۳۰ میلیون تومان اعتبار به حوزه ی فرهنگ و ارشاد اسلامی نهبندان اختصاص یافت.

 

وی افزود: افضلی در مراسم بازدید کاراندیش معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی از شهرستان سربیشه در جمع مردم و مسئولین  این شهرستان با نام بردن بزرگان این حوزه انتخابیه خواستار ارتقاء شاخص های حوزه فرهنگی و هنری شهرستان نهبندان و سربیشه شد.