اصالت خوسفی ها بی نظیره است

اصالت خوسفی ها بی نظیره است

به گزارش خبرنگار توانیاب پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران سید علی حسینی فرماندار خوسف بیان کرد: خوسفی ها دارای عزت نفس و حرمت دارهستند وی در ادامه از عدم حضور جوانان در این شهرستان گله مند شد و بیان داشت:چرا جوانان در خوسف نیستند،سید سیدعلی حسینی فرماندار شهرستان خوسف گفت ابن حسام خوسفی نظیر در ایران ندارد سید علی حسینی فرماندار شهرستان خوسف گفت: از نظربافتهای تاریخی در حوزه میراث فرهنگی ۵بافت ثبت شده در شهرستان خوسف داریموی بیان داشت :ما در شهرستان خوسف ۴فصل گردشگری داریم فرماندار شهرستان خوسف از جشنواره گل نرگس در آذرماه خبرداد سید علی حسینی فرماندار شهرستان خوسف ادامه دادمادر خوسف کویر بی‌نظیری داریم و همچنین گفت ما رودخانه‌دائمی داریم و ی گفت جنگل نخواب داریم سید علی حسینی فرماندار شهرستان خوسف ادامه داد ما در شهرستان خوسف مزار شاه سلیمان علی رو داریم ما شهر ملی مله هستیم

خبر از امیر حسین صادقپور خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران